nieuws

Wanbetalers betalen meer zorgpremie

Archief

Verzekerden die langer dan zes maanden hun zorgpremie niet betalen, krijgen per 1 januari 2009 een premieverhoging. Deze ‘bestuursrechtelijke premie’ bedraagt 130% van de nominale rekenpremie.

Dat heeft minister Klink (VWS) aan de Tweede Kamer geschreven. Een speciaal orgaan gaat de hogere premie innen bij de wanbetalers. Dit orgaan kan de premie inhouden op het netto-inkomen, de zorgtoeslag en mogelijk ook het vermogen.
Wie onder deze maatregel uit wil, moet zijn schuld van een halfjaar premie aan de zorgverzekeraar voldoen, inclusief rente en incassokosten. De opbrengst wordt gestort in een fonds waaruit de zorgverzekeraars gecompenseerd worden voor gederfde inkomsten.
Om een en ander mogelijk te maken, wil de minister de Zorgverzekeringswet wijzigen.

Reageer op dit artikel