nieuws

Wachttijden operaties te zien op Internet

Archief

Begin april komt op Internet publieksinformatie over wachttijden voor medische ingrepen.

De informatie over de wachttijden wordt geïntegreerd in de site www.NVZ-ziekenhuizen.nl. “Het publieksdeel gaat uit van regio’s”, zegt Adri Kroone secretaris van het Platform Aanpak Wachttijden Curatieve Zorg, dat het initiatief voor de Internet-informatie heeft genomen. “De patiënt kan per regio bekijken hoe het met de wachttijden voor een bepaald specialisme is gesteld. Voor uitzonderlijke behandelingen geeft de site geen informatie.”
De site krijgt ook een, niet voor publiek toegankelijk, deel met beleids- en achtergrondinformatie voor verzekeraars en medische hulpverleners.
Op langere termijn komt er op Internet ook publieksinformatie over wachttijden voor verpleeginrichtingen en thuiszorg. Het initiatief hiervoor komt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De site www.wachtlijstaanpak.nl start op 1 april maar zal voorlopig uitsluitend zaken rondom de wachttijden, zoals beleidsplannen, omvatten. Volgens het ministerie moeten samen met zorgverzekeraars en zorgverleners eerst normen worden vastgesteld voor deze wachttijden voordat publicatie zin heeft.

Reageer op dit artikel