nieuws

Wachttijden in het noorden contractueel aan banden gelegd

Archief

De Groningse zorgverzekeraar RZG, medisch specialisten en ziekenhuizen in de noordelijke regio hebben in een driejarig contract onder meer grenzen gesteld aan de wachttijden.

Het gaat hierbij om twee soorten wachttijden. Ten eerste de wachttijd (het aantal weken) voorafgaand aan het eerste consult; over het algemeen is dat de kennismaking met de specialist. Hierover is afgesproken dat een patiënt niet langer dan drie weken mag wachten op zijn/haar eerste consult bij een specialist. Om deze afspraak goed te kunnen bewaken, wordt elk kwartaal nagegaan of en waar er knelpunten ontstaan.
Ten tweede hebben patiënten te maken met wachttijden voor onderzoek en behandeling. Wat betreft deze vorm van wachten zal per ziekenhuis een project worden opgestart om wachttijden binnen het ziekenhuis verder te beperken.
De betrokken noordelijke ziekenhuizen zijn Delfzicht, Martini, Refaja en St. Lucas. Ook alle 180 vrijgevestigde specialisten van de vier betrokken ziekenhuizen conformeren zich aan het contract.
Geneesmiddelen
In de overeenkomst is tevens opgenomen dat specialisten het voorschrijfbeleid bij geneesmiddelen verder gaan aanscherpen. Men werkt al met het voorschrijven op stofnaam, waardoor altijd het meest effectieve middel wordt voorgeschreven.
Het is vervolgens de bedoeling dat er protocollen komen waarin is vastgelegd welke geneesmiddelen het meest effectief zijn voor een aandoening. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat elke specialist dezelfde geneesmiddelen voorschrijft. Wanneer deze protocollen opgesteld zijn, zullen de specialisten over het voorschrijfbeleid afstemming zoeken met de huisartsen in de regio.

Reageer op dit artikel