nieuws

‘Wabb-wijziging brengt Robein bij intermediair’

Archief

Als de provisie-artikelen uit de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) worden geschrapt, zal direct-writer Robein Leven zaken gaan doen met het intermediair. Die stellige verwachting heeft Robein-directeur drs. Eric Reintjens.

Vorig jaar sprak de Robein-directie al de ambitie uit om producten te gaan afzetten via het bankkanaal en via (hypotheek)adviesketens. Daar is nog niets van terecht gekomen omdat “de bescheiden marges in de Robein-producten onvoldoende ruimte bieden om op het huidige provisieniveau te concurreren”. Volgens Robein zijn “de tot op heden kunstmatig hoog gehouden levenprovisies er mede de oorzaak van dat samenwerking met tussenpersonen nog niet van de grond is gekomen.”
Afschaffing van het verbod op retourprovisie en in 2001 (wellicht) van de verplichte provisiebeloning zal Robein in de kaart spelen. Reintjens: “De tarieven- en cadeau-oorlog zal bij vele maatschappijen leiden tot het presenteren van nettobodemtarieven. De assurantietussenpersoon mag dan zelf gaan bepalen hoeveel marge hij wenst te berekenen en welk deel hij daarna gebruikt om terug te geven aan de cliënt.” Het scherp geprijsde Robein komt in dat geval in beeld als aantrekkelijke aanbieder, verwacht Reintjens. “De tussenpersoon die bereid is met minder provisie tevreden te zijn, zal daarvoor meer dan gecompenseerd worden door Robein Leven met een zeer snelle administratieve verwerking.”
Expireren
Vooral bij de verwachtte hausse aan tot uitkering komende lijfrenteverzekeringen, ziet Robein wel brood in samenwerking met tussenpersonen. “De levensverzekeringswereld staat aan de vooravond van een enorm potentieel dat gaat vrijkomen uit expirerende lijfrentekoopsompolissen.”
Speciaal voor deze expirerende polissen is de Robein Beleggingslijfrente in ontwikkeling. “Daar rekening zal worden gehouden met de mogelijkheid om op nettotarieven opslagen in te bouwen, zullen ook derden met de Robein-product de markt kunnen verrassen.”
Lancering van de Robein Beleggingslijfrente laat overigens nog even op zich wachten. De Haagse levensverzekeraar wil eerst goedkeuring van het ministerie van Financiën hebben. Het product moet namelijk fiscaal door de beugel kunnen, en bij een lijfrente op basis van beleggingseenheden kan de eis tot ‘vaste en gelijkmatige uitkeringen’ in het geding komen.
Internet
Met betrekking tot de afschaffing van het retourprovisieverbod is Robein van plan zich creatief te gaan opstellen. De Haagse direct-writer heeft zelfs al ingehaakt op de mededeling van de ECD dat zij overtreders van Wabb-artikel 16 niet meer zal vervolgen. Bestaande polishouders (“ambassadeurs”) die een nieuwe Beurs Index-polishouder aanbrengen, worden beloond met f 250.
Sinds kort verkoopt Robein ook rechtstreeks verzekeringen via Internet. Het deelnameformulier voor de Beurs Index Polis kan op Internet (www.robein.nl) volledig worden ingevuld en verstuurd. Als ook de koopsomstorting binnen is, koopt Robein een dag later de beleggingseenheden en verstuurt de polis. Opzeggen is binnen veertien dagen mogelijk, wel na verrekening van 1% verkoopkosten en met het beleggingsrisico voor de polishouder. De Achmea-dochters FBTO en Zilveren Kruis kennen vergelijkbare constructies. FBTO draagt gedurende de bedenktijd (veertien dagen) het beleggingsrisico zelf; bij Zilveren Kruis is die procedure niet duidelijk.
Cijfers
In 1998 heeft Robein zijn brutopremie-inkomen met ruim 8% zien groeien tot f 132,5 mln. De koopsommen, met name de garantiekoopsommen, daalden met 8%. Uit verzekeringen tegen periodieke premiebetaling kwam evenwel 26% meer premie, geheel toe te schrijven aan de beleggingsverzekeringen. Eind vorig jaar stonden 39.866 (36.984) polissen geregistreerd.
Een sterk verbeterd technisch resultaat Leven – van f 1,8 mln naar f 3,8 mln – en een verdubbeld bankresultaat van f 1,5 mln zorgden voor een winststijging van 39% tot in totaal f 5,2 (3,7) mln. Echter, omdat Robein een vordering van de fiscus verwacht op latente belastingverplichtingen, is de daarvoor al bestaande reservepot met f 4,1 mln extra gevuld. Wat rest is een nettowinst van f 1,0 mln, die aan het eigen vermogen (f 42,8 mln) is toegevoegd. Robein Leven 1998 1997 omzet 191,7 175,9 brutopremie 132,5 122,4 w.v. periodiek gulden 14,9 15,4 periodiek beleg. 60,0 44,4 koopsom gulden 38,6 48,6 koopsom beleg. 19,0 14,0 technisch resultaat 3,8 1,8 nettowinst 1,0 3,7 aantal medewerkers (fte) 47 42 (bedragen x f mln)

Reageer op dit artikel