nieuws

Wabb-wijziging

Archief

Kabinetswisselingen kunnen voor aanzienlijke beleidsveranderingen zorgen

Het bericht van minister Zalm van financiën en zijn collega Wijers van economische zaken om het wetsvoorstel met betrekking tot de onafhankelijkheid van assurantietussenpersonen gedeeltelijk in te trekken, kwam dan ook niet als een verrassing. Het voorstel tot wijziging van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) waar het hier om gaat, is een gevolg van de EG-Aanbeveling voor Verzekeringstussenpersonen van eind 1991 met als belangrijk doel de consument informatie te verschaffen over bindingen die tussenpersonen hebben met verzekeraars. Na meer dan drie jaar in het politieke circuit te zijn rondgegaan, komen de (nieuwe) ministers tot de conclusie dat de voorgestelde wet tot té gecompliceerde regelingen zou leiden. De vraag hoe het wetsontwerp tot wijziging van de Wabb ooit tot uitvoer moest worden gebracht, zal menig Haags ambtenaar hoofdbrekens hebben bezorgd. De regelgeving was bij voorbaat al te ingewikkeld om in de praktijk te kunnen functioneren. Zeker de ‘Rabo-lobby’ maakte duidelijk dat het voorstel in theorie makkelijker te bevatten was dan in de dagelijkse assurantiepraktijk. Als Rabo-kantoren menen dat zij onafhankelijke tussenpersonen zijn en de rest van de branche voelt op zijn klompen aan, dat dit bezijden de waarheid is, dan is hiermee het bewijs geleverd dat de nieuwe regels rond gebonden en ongebondenheid van assurantiebemiddelaars op zijn zachtst gezegd veel praktische vragen oproepen. Dat politieke besluitvorming zo veranderlijk is als het weer wisten we al. De regelgeving rond bedrijfsspaarregelingen en de opvattingen daarover van onze huidige staatssecretaris van financiën Vermeend, zijn hier een uitstekend voorbeeld van. Enerzijds moeten we blij zijn dat ook de politiek terugkomt op besluitvorming en dat tijdig wordt geanticipeerd op onuitvoerbare wetgeving. Anderzijds is het jammer dat het allemaal zoveel tijd en geld moet kosten. Ook de NVA heeft gezien haar traditionele standpunt als voorstander van de beoogde wetswijziging de koers wat gewijzigd. Samen met de NBvA toont de standsorganisatie zich niet rouwig over de intrekking van het voorstel. Of het nu de paarse invloeden zijn geweest van een kabinet dat zo min mogelijk regeltjes voorstaat, of gewoon het gezonde verstand van de Tweede Kamer en haar adviseurs, het is op dit moment niet zo belangrijk meer waardoor het wetsvoorstel voor een deel van tafel is geveegd. De Nederlandse verzekeringsbedrijfstak, die in Europa vaak als voorbeeld heeft gediend, moet eens te meer laten zien, dat ze in staat is op professionele wijze haar eigen gedragscodes in te voeren en te beheren. We zijn in Nederland als geen ander in staat te bewijzen dat een EG-richtlijn vanuit Brussel helemaal niet nodig is. Monique van Geenen

Reageer op dit artikel