nieuws

Wabb-bijeenkomst regio Noord

Archief

De bijeenkomst door de NBvA, NVA en het Verbond van Verzekeraars over de kabinetsvoorstellen van de Wabb voor de regio Noord wordt gehouden in hotel Van der Valk, Assen. Aanvang: 20.00 uur. Voor meer informatie: tel. 033-258.04.60 (D&O).

Spitsuurstudie over CAR-verzekering
Kluwer Opleidingen verzorgt in het Holiday Inn in Rotterdam een spitsuurstudie met het thema ‘Het beheersen van bouwrisico’s: actualiteiten rond de CAR-verzekering’. Tussen 15.00 en 21.00 uur beklimmen prof. mr. J.H. Wansink, mr. T.J. Dorhout Mees en mr. J.P. Eschauzier het spreekgestoelte. Deelname aan de bijeenkomst bedraagt f 895 excl. btw. Info tel. 0570-64.71.90.
Verplichte aansluiting bij gecertificeerde Arbodienst
De Kamer van Koophandel Rotterdam organiseert een voorlichtingsbijeenkomst voor het Midden- en Kleinbedrijf over aansluiting bij een Arbodienst. De bijeenkomst wordt gehouden in het World Trade Center Rotterdam, Beursplein 37, 3e etage, ‘Grote Zaal’ en begint om 13.30 uur. Kosten f 175. Inlichtingen tel: 010-405.77.90.
Fiscale actualiteiten levensverzekeringen
Euroforum organiseert een vakcursus met medewerking van mr. H.M. Kappelle, hoofd fiscaal adviesbureau Aegon en mr. drs S.A.W.J. Strik, directeur Bureau Vaktechniek Moret Ernst & Young Belastingadviseurs. De cursus wordt gehouden in het Golden Tulip Hotel, Aert van Nesstraat 4 te Rotterdam en begint om 9.30 uur. Kosten f 1.395. Informatie tel: 040-297.49.74
Tweedaagse workshop risk management
Risk Management Today is de titel van de tweedaagse workshop over risk management en de rol daarvan in de moderne bedrijfsvoering. De kosten van deze workshop, die wordt gehouden in het Strand Palace Hotel in Londen, bedragen , 693.25 (ex BTW). Deze workshop is een herhaling van de workshop van november 1996. Meer informatie bij de Risk & Insurance Research Groep, tel. 0044.171.379.63.55.

Reageer op dit artikel