nieuws

Waarom schrijft CCS zo neerbuigend over Oass?

Archief

In de automatiserigsspecial zijn enkele onjuiste gegevens over het Oass-pakket gepubliceerd, die door de heer T. Peters zijn gesignaleerd en via Respons in AM nr. 21 zijn gecorrigeerd. In een naschrift krijgt de heer P. v.d. Velde van CCS de gelegenheid hier op te reageren zoals goede journalistiek betaamt.

Het is opvallend dat de heer v.d. Velde niet volstaat met een volmondig beamen van de gemaakte fouten – want op alle punten geeft hij die toe – maar dat hij bij de opmerking over het maximum aantal polissen en relaties met een uitgebreide verklaring komt die op z’n zachtst gezegd denigrerend en onbeholpen genoemd kan worden.
Denigrerend, naar de makers van Oass door “tussen de regels door” te suggereren dat het Oass-pakket niet meer dan een kaartenbak zou zijn, dat niet actief beheerd zou kunnen worden. Onbeholpen, door met een verhaal te komen over een functie die kennelijk in alle CCS-pakketten aanwezig zou zijn, n.l. het toewijzen van rechten van (pakket)functies aan diverse medewerkers. Mag het iets duidelijker s.v.p.?
Een onderwerp dat niets te maken heeft met het aantal relaties of polissen. Bovendien denigrerend naar de honderden tevreden gebruikers die heel goed weten dat Oass een volwaardig pakket is, ook in gebruik als multi user. Wij begrijpen niet dat een softwareleverancier het door hem te verkopen produkt op deze wijze etaleert en vragen ons af wat daarvan de bedoeling kan zijn. L.C. Eijkelstam, secretaris gebruikersgroep C/Oass

Reageer op dit artikel