nieuws

‘Waarom andermans fouten etaleren?’

Archief

Met verbazing las ik in het Assurantie Magazine van 28 juli jl. uw ‘vakantie-quizvraag’ met betrekking tot de mailing van een aantal rayon-inspecteurs van de Amev.

Het valt mij tegen, dat u de afzender van het stuk niet tegen zichzelf in bescherming heeft genomen. Het kan immers nooit de bedoeling zijn, dat het Assurantie Magazine medewerkers van een verzekeringsmaatschappij zo akelig ‘in het zonnetje zet’.
Natuurlijk had van de afzender verwacht mogen worden, dat zij een fout in een dergelijke, goedbedoelde, brief niet wereldkundig zou maken. Indien zij de relatie met de Amev waardeert, zou zij deze stap uit relationele (of jegens de schrijvers van de brief uit menselijke) overwegingen wel uit haar hoofd hebben gelaten.
Mocht(en) over een dergelijke schrijffout op het desbetreffende assurantiekantoor intern veel plezier dan wel veel opmerkingen zijn gemaakt, dan is dit te begrijpen, maar voor het etaleren van andermans fouten in een vaktijdschrift heb ik weinig respect.
Saskia Veldman, Apeldoorn
Naschrift redactie
Vanzelfsprekend is het nooit onze bedoeling geweest om met de publikatie wie dan ook te kijk te zetten. Maar dat ook kleine foutjes grote gevolgen kunnen hebben, blijkt uit de overstelpende reeks telefoontjes die de AM-redactie de afgelopen weken kreeg van lezers die de fout in de brief maar niet konden ontdekken. Om onze telefoonlijnen te onlasten, volgt hier de oplossing van de vakantie-quizvraag: De schrijfwijze van het woord ‘no’ in de versregel van Vera Lynn is weliswaar fonetisch juist, maar Engelstaligen plegen dit woord als ‘know’ te schrijven.

Reageer op dit artikel