nieuws

Waardeoverdracht

Archief

NN

Nationale-Nederlanden heeft de HDN 4.0-certificering ontvangen van Hypotheken Data Netwerk (HDN). NN voldoet nu aan de eisen die gesteld worden aan het correct verwerken van de ontvangen aanvraag en het versturen van een ontvangstbevestiging via HDN.
Zwitserleven
Binnen de Hypotheek van Betere Huize van Zwitserleven kan nu – onder voorwaarden – ook worden gekozen voor annuïtaire aflossing.
DAK
De hypotheekfaciliteit van coöperatie DAK heeft in de maanden maart, april en mei 762 offertes uitgebracht. “Een recordproductie”, aldus DAK.
Bouwfonds
Bouwfonds heeft het FaceLiftPlan geïntroduceerd, een lening die speciaal is gericht op verbouwingen. Er geldt geen minimumbedrag; klanten krijgen 0,5% rentekorting als de lening binnen de NHG-normen valt. Voor het intermediair is er 0,25% extra provisie. Bouwfonds heeft voor alle hypotheekproducten overigens een zesjaarstarief ingevoerd.
Waardeoverdracht
De Stichting van de Arbeid (www.stvda.nl) heeft een brochure opgesteld over de waardeoverdracht van pensioenrechten in Nederland. De publicatie (nr. 8/04) geeft inzicht in het doel, de kenmerken, de voor- en nadelen en de kosten van waardeoverdrachten.
Univé Leven
De portefeuilleoverdracht van Univé Leven naar Hooge Huys is voltooid. In totaal zijn 107.000 polissen (e 24 mln jaarpremie) van Zwolle verhuisd naar Alkmaar. De overdracht geldt per 1 januari 2004.
Triodos
Triodos Assurantiën heeft de omzet uit assurantiebemiddeling vorig jaar zien teruglopen tot e 0,36 (0,40) mln. Het wegvallen van de vraag naar koopsompolissen geldt als voornaamste reden. De assurantietak van Triodos Bank is nog verliesgevend. Aandeelhouders van Triodos zijn onder meer Delta Lloyd (6,1%), Reaal (6,1%) en Rabobank (5,6%).
Pensioenregister
De Sociale Verzekerings Bank (SVB) pleit voor het maken van een Nationaal Pensioenregister. Volgens de SVB heeft de overheid een plicht burgers inzicht te geven – liefst via internet – in datgene waar ze recht op hebben bij werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en ouderdom. “Een soort burgerpolis”, aldus de SVB. De Consumentenbond pleitte eerder al voor een uniforme registratie van pensioenrechten in een centraal register.
DossierNet
DossierNet, het internetplatform voor tussenpersonen, heeft een interactieve koppeling met intermediairbanken gerealiseerd. De module ‘bankieren’ maakt het mogelijk een deel van de website van het intermediair te koppelen aan de backoffice van de intermediairbank, waardoor de eindklant via de website van de tussenpersoon inzage krijgt in zijn bankgegevens en zo mutaties kan doorvoeren. Daarnaast kan de tussenpersoon via subschermen allerlei informatie over zijn financiële diensten verstrekken.
Amedia
Systeemhuis Amedia, ontstaan door een fusie tussen ACT (ING) en ASN (Aegon), is verhuisd naar de Hofzichtlaan 200 in Den Haag. Hiermee zijn alle 170 medewerkers uit Den Haag en Hoofddorp onder één dak terechtgekomen. Het adres luidt: Hofzichtlaan 200, 2594 CG Den Haag, Postbus 95318, 2509 CH, tel. 070-371.73.00, fax 070-371.73.10.
Regio Bank
ING-dochter Regio Bank (450 kantoren) is gestart met het nieuwe spaarproduct Bonus Sparen. Klanten krijgen naast een basisrente (1,5%) een extra bonusrente (2%) als het spaarsaldo minimaal 2% per kwartaal groeit.
Finsys/UCB
UCB Hypotheken, dat hypotheken verkoopt via onder meer Welke en De Hypotheker, doet nu ook zaken met inkoopcombinatie Finsys (200 kantoren).
Zorgkantoren
De Zorgkantoren (waarin verzekeraars de AWBZ uitvoeren) hebben vanaf september van dit jaar geen contracteerplicht meer op het gebied van huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding en behandeling (voor zover niet gekoppeld aan verblijf). De contracteervrijheid moet leiden tot groeibeheersing van de AWBZ.
Elvia
Vanaf eind september start reisverzekeraar Elvia met een cursus over reis- en annuleringsverzekeringen via internet. De cursus kan op elk moment vanaf elke werkplek worden gevolgd. Het e-learningprogramma is bestemd voor relaties in de reis- en assurantiebranche. Meer informatie zal binnenkort op www.elvia.nl te vinden zijn.
LondonNet
London start een proef om via extranet mutaties door te voeren. Voor de tussenpersoon is direct te zien of de wijziging ter beoordeling van de acceptant is of gelijk is geaccepteerd. De status van de wijziging die ter beoordeling wordt voorgelegd, kan door de tussenpersoon worden gevolgd.
Vecozo
Stad Rotterdam en Woudsend maken nu ook voor hun particuliere bedrijven (het ziekenfonds doet dat al) gebruik van Vecozo, het bedrijf voor electronisch declaratieverkeer tussen verzekeraars en hulpverleners en controle op verzekerdengegevens. Vecozo heeft nu een nagenoeg landelijke dekking.
Zorgverzekeraars
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft minister Hoogervorst geadviseerd structureel toezicht in te stellen op het gebruik van persoonsgegevens door zorgverzekeraars en vindt dat dit moet worden opgenomen in de nieuwe Zorgverzekeringswet ZvW (basisverzekering). Het CBP is zelf bevoegd tot dit toezicht maar acht het, vanwege de huidige capaciteit niet mogelijk.

Reageer op dit artikel