nieuws

Waarborgfonds verwacht verdere stijging aantal schadeclaims

Archief

De stijging (+1,9%) van het aantal schadeclaims, met name voor personenschade, baart het Waarborgfonds Motorverkeer zorgen. Inclusief de toevoeging aan de voorziening schade (+f 5,9 mln) bedroeg de schadelast van het Waarborgfonds vorig jaar f 85 (84,7) mln.

Voor dit jaar verwacht de stichting een verdere groei van het aantal schadeclaims. Het toekennen van het regresrecht aan de uitvoeringsinstanties van de volksverzekeringen en aan de werkgever van het slachtoffer maken volgens het Waarborgfonds een individuele schade-afhandeling (haast) onmogelijk.
“Het is in het algemeen belang dat naar wegen wordt gezocht om het regres – zolang de tijd niet rijp is om het in zijn geheel af te schaffen – zo efficiënt mogelijk af te wikkelen”, aldus directeur mr F.J. Blees van het waarborgfonds. Hij denkt niet aan een schade-afhandeling op dossierniveau, maar aan een collectieve afrekening met de regresnemer door het jaarlijks vaststellen van een bedrag ineens. Dit zou voor de gehele bedrijfstak moeten gaan gelden. “Voor alle betrokkenen werkt dit kostenbesparend.”
Gevaarlijke stoffen
Het beroep op het Waarborgfonds zou verder kunnen toenemen door uitbreiding van de aansprakelijkheid voor schade bij vervoer van gevaarlijke stoffen.
De (risico)aansprakelijkheid en daarmee de plicht tot de wa-verzekering berust bij de ondernemer die de zeggenschap heeft over het motorrijtuig. Eigenaren van vrachtwagens met een massa van meer dan 3.500 kilo zullen zich moeten verzekeren voor een veelvoud van de huidige f 2 mln verzekerde som.
Het Waarborgfonds bestudeert nog hoe op deze nieuwe ontwikkeling moet worden geanticipeerd. De gevolgen zijn nog niet goed te overzien. “De schadefrequentie zal waarschijnlijk laag zijn, maar doet zich een schade voor, dan zal deze een catastrofale omvang kunnen hebben”, aldus Blees.
Schadelast: f 85 mln
Vorig jaar kreeg het Waarborgfonds 48.373 (47.437) schadeclaims binnen, waarvan 35.160 (34.478) zijn gehonoreerd en 13.015 (13.172) zijn afgewezen.
De schadelast bedroeg in totaal f 85,1 (84,3) mln, waarvan f 78,8 (79,0) mln aan schade-uitkeringen. De verhaalde schadelast beliep f 3,3 (3,2) mln.
De voorziening voor niet-afgehandelde schadeclaims en nog te verwachten schadeclaims uit voorgaande jaren nam vorig jaar toe met f 5,9 mln tot f 98,8 mln.
De bijdragen voor 6,4 (6,2) miljoen motorvoertuigen, waarvan 953.646 (931.219) niet-gekentekende rijtuigen namen toe tot bijna f 94,0 (82,2) mln, waarvan f 0,4 (0,3) mln van de Staat. Het saldo van het fonds verbeterde fors naar f 4,9 (-7,6) mln.
Onverzekerden
Ook werd het Waarborgfonds geconfronteerd met f 14,4 (17,2) mln aan schade veroorzaakt door onverzekerden, waarvan f 3,3 (3,2) mln kon worden verhaald.
Het aantal schadeclaims daalde tot 3.830 (3.983). Van de 50 (43) nieuwe schadeclaims werden er 7 (21) toegewezen, goed voor een schadepost van f 0,3 (0,4) mln. Dit bedrag wordt betaald uit het fonds voor gemoedsbezwaarden, beheerd door het ministerie van financiën.
Het Waarborgfonds schat het aantal niet-verzekerde motorrijtuigen op 130.000 à 150.000. Om dit aantal te laten dalen, pleitte het fonds opnieuw voor een lik-op-stuk-beleid, onder meer door fors hogere boetes. “De huidige transactiebedragen zijn veelal lager dan de gemiddelde wa-premie van een personenauto”, aldus Blees. Hij vindt het merkwaardig dat het ministerie van justitie de bijkomende straf van storting in de kas van het Waarborgfonds onmogelijk heeft gemaakt door een instructie aan het openbaar ministerie. De stichting heeft Justitie verzocht aan deze ‘ongewenste toestand’ een einde te maken.
Waarborgfondsdirecteur Blees: “Uitbreiding aansprakelijkheid bij vervoer gevaarlijke stoffen leidt tot schades van catastrofale omvang”. Jaren schade- weg- rijdende last meub. schade 1991 63,5 8,3 15,3 1992 68,8 9,6 15,0 1993 72,3 9,9 16,2 1994 79,5 10,4 18,2 1995 79,1 11,5 17,0 Personen- onverzekerd schade 10,6 15,1 13,3 14,8 11,5 14,3 15,4 17,2 14,4 14,4 (in f mln)

Reageer op dit artikel