nieuws

Waarborgfonds spoort meer fraude bij blikschade op

Archief

Het Waarborgfonds Motorverkeer meldt dat het fraudebestrijdingsbeleid vruchten afwerpt. Vorige maand werd de grens van _ 1 mln doorbroken.

Het gaat daarbij om niet uitgekeerde bedragen van ruim vijfhonderd frauduleuze claims. Het fonds, dat is ingesteld om autorijders te compenseren die hun schade niet kunnen verhalen, kreeg in de eerste elf maanden van 2007 863 verdachte dossiers. In 2006 waren dat er nog 750. Volgens manager Willem Heijne van het Waarborgfonds wordt er weliswaar meer gefraudeerd, maar ook meer opgespoord. “De bewustwording bij medewerkers dat niet iedere claim een eerlijke is, neemt toe en dat doet me deugd.”
Het Waarborgfonds krijgt jaarlijks circa 60.000 claims te verwerken. Het merendeel bedraagt parkeerschades, waarbij de dader niet meer is te achterhalen. Ook overheden maken jaarlijks ongeveer 15.000 keer aanspraak op het fonds. Het gaat dan om schades aan wegmeubilair, zoals lantaarnpalen en vangrails.
Informatie-uitwisseling
Fraudebestrijding blijft overigens ook een prominente plaats innemen op de agenda van het Verbond van Verzekeraars. In opdracht van het Verbond en de stichting CIS gaat consultantsbureau Capgemini onderzoeken hoe de informatie-uitwisseling tussen verzekeraars op fraudegebied kan worden verbeterd.

Reageer op dit artikel