nieuws

Waarborgfonds sluit af met tekort van f 7,6 mln

Archief

De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer heeft vorig jaar 73% (71%) van de 47.480 (47.460) in behandeling genomen schadeclaims toegewezen. Daarmee was een totaal schadebedrag gemoeid van f 79,5 (72,3) mln.

In 1994 ontving het fonds voor f 81,9 (76,9) aan bijdragen, waarvan f 0,3 (0,4) mln van de Staat. Het saldo van het fonds beliep f -7,6 (-9,9) mln.
Van de in behandeling genomen nieuwe schadeclaims waren er 43 (39) afkomstig van gemoedsbezwaarden. Van deze claims werden er 21 (9) toegewezen, goed voor een schadepost van f 0,4 (0,2) mln. Dit bedrag wordt betaald uit het fonds voor gemoedsbezwaarden, dat wordt beheerd door het ministerie van financiën.
Verder werd het Waarborgfonds geconfronteerd met f 17,2 (14,3) mln aan schade veroorzaakt door onverzekerden. “Met veel krachtinspanning werd daarvan f 3,2 mln verhaald”, stelt de directie in een toelichting op het jaarverslag over 1994.
De directie is een groot voorstander ervan dat ook onverzekerde automobilisten een bijdrage storten in het Waarborgfonds. Onder het motto ‘de vervuiler betaalt’, kan dat worden afgedwongen via de rechter, die behalve een boete (aan de staatskas) ook de bijdrage aan het Waarborgfonds verplicht kan stellen, aldus de directie. “Wanneer de onverzekerde wordt gepakt, is het niet logisch dat hij geen bijdrage hoeft te betalen. Dat is een hoogst onrechtvaardige zaak.”
Van de f 79,5 mln aan uitkeringen in 1994 was f 15,5 (11,5) mln aan letsel- en overlijdensschade. Het Waarborgfonds zegt zich zorgen te maken over deze toenemende schadelast en de beheersbaarheid daarvan. De premies voor de autoverzekering zullen als gevolg daarvan fors gaan stijgen, verwacht het fonds, en mede daardoor ook het onverzekerd rijden. “Ook moet worden gevreesd voor een toenemende neiging om door te rijden na een ongeval wegens consequenties voor de bonus/malus-korting”, aldus de directie. Jaren 1991 1992 1993 1994 Aantal claims 44.362 45.286 47.460 47.480 Schadelast* 63,5 68,8 72,3 79,5 Wegmeubilair* 8,3 9,6 9,9 10,4 Rijdende schade* 15,3 15,0 16,2 18,2 Personenschade* 10,6 13,3 11,5 15,4 Onverzekerd* 15,1 14,8 14,3 17,2 * in f mln

Reageer op dit artikel