nieuws

Waarborgfonds Motorverkeer gaat dekking tegen het licht houden

Archief

Het Waarborgfonds Motorverkeer gaat zich in de herfst “grondig herbezinnen op de geboden dekking”. De kosten voor claims blijven namelijk stijgen. Bovendien is de dekking ruimer dan in andere Europese landen.

Vorig jaar steeg het aantal claims dat bij het Waarborgfonds Motorverkeer binnenkwam en werd behandeld, met 10% van 49.694 naar 54.669. “Sinds jaren – in ieder geval sinds de privatisering in 1989 – is de groei niet zo groot geweest”, schrijft directeur Frits Blees in het jaarverslag. Er werden 38.953 (35.488) claims toegewezen. Het totaalbedrag dat hiermee was gemoeid, steeg met 12% van f 92,7 mln naar f 103,8 mln. Door de toegenomen schade moeten de bijdragen per voertuig (nu f 15, per gekentekend voertuig en f 2 per ongekentekend voertuig) omhoog, stelt Blees. “Dat is natuurlijk aanvaardbaar als daarmee een echt schrijnend probleem wordt aangepakt. Maar het overgrote deel van de schadevergoedingen heeft betrekking op relatief kleine blikschaden die slechts een klein deel van de totale kosten voor autogebruik uitmaken.” Een nog groter vraagteken zet Blees bij de noodzaak om schade aan wegmeubilair te vergoeden. Al met al is een “grondige” herbezinning noodzakelijk. “Wij zullen daartoe in het najaar het initiatief nemen en ‘stakeholders’ uitnodigen om met ons van gedachten te wisselen.”
Europa
De Nederlandse Waarborgfondsregeling is, aldus Blees de ruimste in Europa. Nederland heeft, als enig land in de EU, namelijk nog geen gebruik gemaakt van de beperkingsmogelijkheden die de betreffende Europese richtlijn biedt. In België is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de mogelijkheid de materiële schade bij hit-and-run-gevallen (doorrijden na aanrijding) niet te vergoeden. Voor overige gevallen van materiële schade wordt in België gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een eigen-risicobedrag van f 500 (in Nederland f 300). In Zweden wordt een eigen-risicobedrag gehanteerd van f 500 voor alle materiële schade door onbekenden. In Duitsland wordt materiële schade die onbekenden toebrengen aan auto’s en aan wegmeubilair niet vergoed. In Frankrijk en Engeland wordt de materiële schade door onbekenden aan auto’s niet betaald.
Meer onverzekerden
De stijging van het aantal claims wijt het Waarborgfonds vooral aan de stijging van het aantal schadegevallen met onbekende daders (hit-and-run). Het ging hierbij om 33.902 dossiers waarmee een bedrag was gemoeid van f 44,6 mln.
Het aantal claims voor schaden door onverzekerden steeg vorig jaar met 3% naar 3.072. In de vijf jaar daarvoor was het aantal claims met een kwart gedaald. Het betreffende schadebedrag daalde daarentegen met 1% naar f 18,2 mln.
Schadecategorieën
Parkeerschades vormen, zoals gebruikelijk, de grootste schadepost. Het aantal claims steeg in 1999 met 11,6% naar 33.902 en de betaalde schade steeg met 18% naar f 44,6 mln. Het aantal claims voor schade aan wegmeubilair steeg met 10% naar 11.258 en het schadebedrag steeg met 11,9% naar f 17,45 mln. De schadestijging wordt deels toegeschreven aan duurdere herstelmethoden. Sinds vele lokale overheden het onderhoud van straatverlichting hebben uitbesteed aan openbare nutsbedrijven, wordt bovendien een actiever schadebeleid gevoerd.
Bij schade door persoonlijk letsel of overlijden, steeg het aantal claims met 5% naar 1.850 en de betaalde schade met 4% naar f 24,1 mln. Claims die niet onder de voorgaande categorieën vallen, worden ondergebracht in ‘rijdend verkeer’. Hierbij steeg het aantal claims met 2% naar 7.447 en het schadebedrag met 9% naar f 17,6 mln.
Inkomsten
Het Waarborgfonds Motorverkeer had vorig jaar f 109,9 (105,7) mln aan inkomsten uit bijdragen van verzekeraars, Staat en gemoedsbezwaarden. Het betrof 7,23 (6,95) miljoen gekentekende voertuigen en 1,04 (1,03) ongekentekende voertuigen. Bij het aantal gemoedsbezwaarden ging het om 2.886 (2.531) gekentekende en 705 (687) ongekentekende voertuigen.
De schadelast (inclusief schadereserve) bedroeg f 165,3 (100,9) mln. Het saldo kwam uit op f -61,0 (-0,5) mln. Schadelast Waarborgfonds schade- schade- parkeer- weg- rijdende personen- claims last schade meub. schade schade 1993 47.460 72,3 34,6 9,9 16,2 11,5 1994 47.480 79,5 35,4 10,4 18,2 15,4 1995 48.373 79,1 36,3 11,5 17,0 14,4 1996 49.258 84,1 37,0 13,3 18,8 14,9 1997 50.442 92,3 40,0 14,2 19,0 19,0 1998 49.694 92,7 37,8 15,6 16,2 23,1 1999 54.669 103,8 44,6 17,4 17,6 24,1

Reageer op dit artikel