nieuws

VWS krijgt regelmatig zicht op kosten zorgverzekeraars

Archief

Het ministerie van VWS wil een vinger aan de pols bij de kosten in de gezondheidszorg. Zorgverzekeraars gaan daarom sneller gegevens aanleveren bij Vektis.

Vektis, het onafhankelijke informatie-instituut in de zorgverzekeringssector, ontvangt nu eens per jaar gegevens van de zorgverzekeraars over onder meer de uitgaven voor de diverse dekkingen. Om de kosten(stijgingen) in de gezondheidszorg in de gaten te kunnen houden, wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meer actuele gegevens hebben.
Volgens het ‘Convenant Gegevensaanlevering’ dat is gesloten, zullen verzekeraars hiervoor gaan zorgen. Het gaat om gegevens van ziekenfondsen en particuliere verzekeraars (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk). Het uiteindelijke doel is dat VWS maandelijks inzicht in de cijfers krijgt. Vektis moet het statistieksysteem daarop afstemmen en krijgt daarvoor subsidie van VWS. Een maandrapportage zit er voorlopig nog niet in. Het tempo zal langzaam worden opgevoerd: eerst een keer per jaar, dan een keer per kwartaal (binnen een maand na afsluiting van het kwartaal) en op den duur eenmaal per maand (binnen twee weken na afsluiting van de maand). De zorgverzekeraars krijgen hiervoor van VWS een kostenvergoeding.

Reageer op dit artikel