nieuws

VVHN waarschuwt voor beloningschaos

Archief

Met de invoering van de nieuwe beloningsregels dit jaar is ook een enorme administratieve chaos bij het intermediair opgetreden, meent de VHHN.

De VVHN stelt verder vast dat de beloningsregels door de aanbieders verschillend worden geïnterpreteerd. Daarmee is het voor onze achterban een groot probleem om in de eigen systemen die nieuwe afspraken per aanbieder goed in te regelen. Over het algemeen werken hypotheekadviseurs met tientallen aanbieders samen. Dat betekent dat er tientallen nieuwe overeenkomsten moeten worden beoordeeld en ingeregeld.
De VVHN adviseert haar leden om kritisch te kijken naar de nieuwe voorstellen, met name in hoeverre de voorstellen voldoen aan de nieuwe wettelijke spelregels. De VVHN staat op het standpunt dat geen zaken meer kunnen worden gedaan met aanbieders die de nieuwe beloningsregels negeren.
Doorlopende provisie
Daarnaast blijkt in de praktijk dat aanbieders verschillende opvattingen hebben over de uitbetaling van de doorlopende provisie (maandelijks, jaarlijks, vooraf, achteraf), over de uitbetalingstermijn van de doorlopende provisie (10, 20, 30 jaar) en over de uitbetaling van de doorlopende provisie bij intermediairwijziging.
Tevens signaleert de VVHN dat aanbieders het terugboekrisico op de geldlening over het algemeen verkeerd interpreteren. De Wet financieel toezicht (WFT) regelt dat het geldverstrekker en tussenpersoon is toegestaan af te zien van de terugboekregeling op de geldlening, zoals ook verwoord in de toelichting op de wet, waarin wordt gesproken van een titel, maar geen verplichting. De VVHN vraagt zich af of deze bepaling uit de wet bij iedereen voldoende bekend is.

Reageer op dit artikel