nieuws

VVAA geeft retourprovisie aov

Archief

De provisie die VVAA krijgt als bemiddelaar op aov’s wordt afgetopt op 15% van f 13.000 premie.

De VVAA – levens- en schadeverzekeraar plus belangenbehartiger voor medici – voert zelf geen aov’s, maar bemiddelt voor de polissen van Movir en AO Artsen-Onderlinge. Met de retourprovisie zijn enkele andere bemiddelaars de VVAA voorgegaan. Vetass in Snelrewaard bijvoorbeeld geeft 10% provisie retour op alle aov’s van AXA en Movir en TAB in Tilburg geeft de klant de helft van de provisie. Ook VVAA-directeur Louis Blank vindt de provisie hoog. “Doordat de premies recent fiks zijn verhoogd en door de leeftijdsgebonden tarieven betalen sommige medici wel f 50.000 tot f 60.000 premie. Dat levert een fikse provisie op. “Wij hebben uitgerekend, dat wij met 15% van f 13.000 de verzekering uitstekend kunnen beheren.” VVAA biedt de verzekerden/leden onder meer een actieve begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en juridische bijstand bij conflicten met de verzekeraar. Een voorwaarde voor de retourprovisie is, dat die meer dan f 100 bedraagt en dat de polis per 1 januari 2001 wordt gecontinueerd.

Reageer op dit artikel