nieuws

VVAA en ziekenhuizen starten brandonderlinge

Archief

VVAA heeft, samen met doelgroep, MediFire opgericht, een onderlinge brandverzekeraar voor ziekenhuizen. De verzekeraar werd vorige week operationeel.

VVAA verwacht dat in MediFire vrijwel alle ziekenhuizen zullen deelnemen die ook zijn aangesloten bij MediRisk, de onderlinge verzekeraar voor ziekenhuisaansprakelijkheid. In MediRisk nemen, behalve VVAA, 53 ziekenhuizen (en andere zorginstellingen) deel. VVAA voert de directie van MediRisk en MediFire, beheert de portefeuilles en draagt voor een zeer gering deel risico .
“MediFire is in het leven geroepen omdat de dekkingen van de reguliere polissen voor brand en inboedel onvoldoende zijn toegespitst op de specifieke risico’s”, zegt woordvoerder Jan Storck. “Bovendien zullen gezamenlijke preventiemaatregelen tot een lagere premie leiden.”
De directie van MediFire wordt gevoerd door drs. Bob Burgers en m.r Frank Reddering, beiden werkzaam bij VVAA. Drs. Ab ten Bruggencate, hoofddirecteur van VVAA, heeft zitting in het MediFire-bestuur, dat voorts bestaat uit vertegenwoordigers van ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
Jaarcijfers
De VVAA is niet alleen verzekeraar, maar ook belangenbehartiger en loopbaanbegeleider van de verzekerde leden. De VVAA groep omvat onder meer een stichting die de verzekerde rechtsbijstand uitvoert, een accountantskantoor en een belastingadvieskantoor.
Uit schadeverzekeringen had VVAA vorig jaar een brutopremie-inkomen van / 118,6 (121,5) mln. Het technisch resultaat kwam uit op f 4,1 (7,3) mln. De portefeuille omvat verzekeringen op het gebied van ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, ongevallen, motorrijtuigen brand/inboedel, aansprakelijkheid, reis en rechtsbijstand.
In de levensector bedroeg het bruto premie-inkomen f 126,0 (151,6) mln en het technisch resultaat / 7,5 (2,5) mln.
De totale omzet van groep, dus inclusief niet-verzekeringsactiviteiten, bedroeg f 426,9 (442,3) mln. De winst bedroeg / 14,3 (13,1) mln.

Reageer op dit artikel