nieuws

VVAA biedt fysiotherapeut gratis rechtsbijstanddekking

Archief

Fysiotherapeuten zijn voor de rechtsbijstand van straf- en tuchtzaken die voortvloeien uit de beroepsuitoefening gratis verzekerd bij de Utrechtse VVAA Groep.

Daartoe heeft zowel de Verening van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF; 7.000 leden) als de koepel van fysiotherapeuten in dienstbetrekking (KNGF; 3.000 leden) een overeenkomst met VVAA gesloten. Aanleiding voor de aanvullende rechtsbijstandpolis is de per 1 februari van kracht geworden Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).
De verzekeringspremies worden betaald door VVF en KNGF. De fysiotherapeut hoeft zelf geen bijdrage te leveren.
Er zit voor hem nog meer voordeel in het vat, als bij VVAA ook een basisverzekering voor gezins- en beroepsrechtsbijstand wordt afgesloten óf al is afgesloten. In totaal kan dan f 70 korting worden verkregen. Voorwaarde voor het sluiten van deze basis-rechtsbijstandpolis is wel dat de fysiotherapeut lid wordt van de vereniging VVAA, tegen f 50 contributie per jaar.

Reageer op dit artikel