nieuws

Vuurwerk

Archief

Met het rechtstreeks werven van arboklanten van tussenpersonen voor een collectieve zorgmantel van ONVZ, heeft Maetis zich de woede van de NBVA op de hals gehaald. De tussenpersonenorganisatie kon het ongewenste vuurwerk van de ‘bijklussende’ arbodienst, kort voor de jaarwisseling, niet erg waarderen. Hoe kort het lontje van de standsorganisatie was, bleek uit de felle reactie naar de onruststokers.

De wervingsactie van Maetis komt evenwel niet zomaar uit de lucht vallen. Al sinds de liberalisering van de arbomarkt, waardoor bedrijven niet meer wettelijk verplicht zijn om arbozorg in te kopen, was het glashelder geworden dat arbodiensten het financieel moeilijk(er) zouden krijgen. Mede door het sterk teruglopende kortdurende ziekteverzuim werd een strategische herbezinning op de commerciële activiteiten dringend noodzakelijk. Logisch is dat allereerst wordt gekeken naar aanvullende diensten, waaronder preventie en zorgverzekeringen. Een bijkomende reden is dat ook verzekeraars met eigen arbodiensten naar wegen zoeken om de koppeling van ziekteverzuim en zorgverzekering in een gezamenlijke collectiviteit via de werkgever te stimuleren. Voor deze groep verzekeraars zouden zulke gemengde collectiviteiten kostenbesparingen kunnen opleveren vanwege de ‘ontdubbeling’ van klanten.
De reactie van de NBVA is, hoe begrijpelijk ook, niet meer van deze tijd. Tussenpersonen, en dus ook hun belangenorganisaties, zullen eraan moeten wennen dat de verzekeringsmarkt meer en meer ook het domein gaat worden van alternatieve aanbieders. Het aanbod van de huisartsen, verenigd in de brancheorganisatie LHV, is daar het jongste voorbeeld van. In alle huisartsenpraktijken wordt een zorgpolis met keurmerk aangeboden, waarvan het risico is ondergebracht bij, uitgerekend, ONVZ. Eerder al gingen patiëntenverenigingen voor. Het wachten is op andere zorgaanbieders, zoals tandartsen en ziekenhuizen, die met labelproducten onder de duiven van het intermediair gaan schieten. “Alles mag nu in collectief Nederland”, zei ONVZ-directievoor-zitter Erno Kleijnenberg zelf nog in de aanloop naar het jaar 2006.
Een kritische noot in dit verband aan het adres van ONVZ is nog op zijn plaats. De maatschappij lijkt niet geheel schuldloos in de Maetis-affaire. Het volledig toegeven aan de eis van de NBVA, dat offertes van Maetis aan bestaande relaties door NBVA-kantoren mogen worden overgenomen, versterkt deze indruk. Tel daarbij op de aanvankelijke overweging om Maetis, dat een eigen adviesorganisatie opbouwt, als verbonden bemiddelaar aan te stellen en de slotsom moet zijn dat ONVZ een alternatieve ‘vluchtroute’ heeft willen zoeken om nog meer verzekerden binnen te halen.
De knieval voor de NBVA, waardoor Maetis geen ONVZ-polissen kan sluiten buiten het intermediair om, zal van slechts korte duur zijn. Op termijn zullen veel tussenpersonen de felle concurrentiestrijd in de (collectiviserende) zorgmarkt niet meer kunnen bijbenen en moeten afhaken ten gunste van alternatieve aanbieders. De ontoereikende beloning voor het intermediair en niet in de laatste plaats de alsmaar toenemende verkoop van verzekeringen via internet zullen daaraan debet zijn.
Wim Abrahamse
wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel