nieuws

Vut verliest verder terrein

Archief

Regelingen voor vervroegde uittreding (vut) verliezen meer en meer aan populariteit.

Uit de voorjaarsrapportage over cao-afspraken van minister Klaas de Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) blijkt dat de flexibele prépensioenregelingen terrein winnen. Vorig jaar werd in 38 van de 69 gesloten cao’s aandacht besteed aan flexibele pensionering. Voor dit jaar bevatten twaalf van de 27 cao-akkoorden een prépensioenelement.
In totaal komen nu in 75 van de 117 cao’s afspraken voor over flexibele pensionering. De gemiddelde uittredingsleeftijd bij prépensioenen ligt op 61,3 jaar. Toch kennen van de 117 cao’s er ook nog altijd 87 een vut-regeling; met als gemiddelde uittreedleeftijd 60,2 jaar. Toch is de tendens van vut naar prépensioen duidelijk zichtbaar, aldus De Vries in zijn rapportage.

Reageer op dit artikel