nieuws

Vullings stapt op uit verbondsbestuur

Archief

Jan Vullings, directievoorzitter van Interpolis, is afgelopen maandag uitgetreden als bestuurslid van het Verbond van Verzekeraars, welke functie hij anderhalf jaar heeft uitgeoefend. Interpolis blijft wel lid van het Verbond. Officieel heet het dat er verschil van inzicht is over het bestuursbeleid ten aanzien van de Wabb-wijzigingen.

De officiële reden van vertrek, verwoord in een gezamenlijk persbericht, is opmerkelijk aangezien voorzitter Sam Jonker recentelijk liet weten dat het Verbond al geruime tijd op de hoogte was van de afwijkende inzichten van Interpolis ten aanzien van de Wabb. Interpolis toont zich namelijk – in tegenstelling tot het Verbond – voorstander van aanpassing van de Wabb, zoals het huidige kabinet van plan is.
In werkelijkheid gaat het om het actief uitdragen van dit afwijkende standpunt door Vullings, hetgeen schadelijk zou kunnen zijn voor de lobby-activiteiten van het Verbond van Verzekeraars richting parlement. Interpolis had zich volgens voorzitter Jonker bereid verklaard om zich achter het verbondsstandpunt te scharen en geen afzonderlijke actie te voeren. Vullings had daar echter zo zijn eigen ideeën over. Eerst sprak hij dit najaar in het eigen blad Intervisie van het ‘sterke kartelkarakter’ van de Wabb, een uitlating waarvoor hij het Verbond zijn excuses aanbood. Vervolgens ging hij weer ‘in de fout’ tijdens de Verzekeringsdag van Moret, Ernst & Young, door ook daar te pleiten voor afschaffing van de Wabb.
Vullings gaf zijn bestuurszetel op na een gesprek met bestuursvoorzitter Sam Jonker en verbondsdirecteur Eric Fischer. Het bestuur wordt niet uitgebreid na zijn vertrek. Wel is per 1 januari Thom Roos van Ohra tot het bestuur toegetreden, maar dit heeft volgens het Verbond geen verband met de uittreding. Interpolis stelt geen andere kandidaat ter beschikking in plaats van Vullings.
Jan Vullings verkondigt (te) graag het standpunt van Interpolis.

Reageer op dit artikel