nieuws

Vullings biedt excuses aan

Archief

Interpolis-topman Jan Vullings heeft tijdens de afgelopen bestuursvergadering van het Verbond van Verzekeraars gezegd de publicatie van zijn veelbesproken ‘anti-Wabb collumn’ in het eigen blad Intervisie te betreuren.

In Intervisie toonde de Interpolis-topman zich – in weerwil van het standpunt van het Verbond – een warm voorstander van het schrappen van het verbod op retourprovisie en wees daarbij op het ‘kartelkarakter’ van de Wabb.
“Publicatie van deze opvatting was het gevolg van een misverstand”, meldde Vullings aan zijn bestuursgenoten bij het Verbond. Hij verklaarde verder niet de bedoeling te hebben gehad om de werkzaamheden van het Verbond of de dossierhouder op dit gebied (SR-directeur Carlo de Swart, red) te beschadigen. De knieval van Vullings is opmerkelijk, aangezien hij onlangs nog liet weten “niets van het geschreven terug te willen nemen”.
Het bestuur van het Verbond reageerde op het excuus van Vullings met de woorden: “Wij hebben hiervan kennisgenomen en achten daarmee deze betreurenswaardige kwestie als afgedaan”.

Reageer op dit artikel