nieuws

Vulker runt ‘medische schade’- stichting bij Akkermans Groep

Archief

Drs Martin Vulker (41) is bij de Akkermans Groep in Nijmegen benoemd tot directeur van de recentelijk door deze groep opgerichte Stichting Schadebehandeling Medische Instellingen (SMI)

Akkermans heeft zich als intermediair onder meer gespecialiseerd in verzekeringen voor medische instellingen en neemt op dat terrein een vooraanstaande plaats in de Benelux in. Vulker, die voordien leiding gaf aan een thuiszorginstelling in Gelderland, is sinds februari jl. adjunct-directeur bij Akkermans. Hij is primair belast met de uitbouw van de divisie Gezondheidszorg. Deze divisie houdt zich behalve met verzekeren bezig met het opzetten van kwaliteitsprogramma’s en riskmanagementsystemen in opdracht van gezondheidszorginstellingen. Vulker heeft inmiddels de schadebehandeling gestructureerd opgezet en de SMI sluit daar op aan. “Er is ons land vrijwel geen gebundelde informatie over medische letselschades. Het gaat vaak om zeer gecompliceerde schades. Voordat een schaderegelaar ermee aan de slag kan gaan, moet de zaak op zowel medische als juridische aspecten worden uitgezocht.” Het onderzoek naar de vraag of er daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid ligt in deze wereld heel gevoelig. “Artsen in een ziekenhuis lopen als het ware in een glazen kast”. De doelstelling van SMI is tweeledig: de (omvang van) eventuele aansprakelijkheid in kaart brengen en tegelijkertijd preventie-adviezen ontwikkelen, tot aan behandelingsprotocollen toe. “Er is bij ziekenhuizen veel behoefte aan een instantie die dergelijke zaken in een vertrouwelijke situatie uitvoert”, aldus Vulker.

Reageer op dit artikel