nieuws

VS: jonge gezinnen al redelijk pensioen- en verzekeringsminded

Archief

Als het gezegde ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ ook voor de Amerikaanse verzekeringsindustrie opgaat, dan zijn de vooruitzichten voor de sector behoorlijk zonnig te noemen

Uit een recent onderzoek onder jonge volwassen van 18 tot 29 jaar blijkt dat 52% nu reeds een pensioenvoorziening heeft getroffen of dat het komende jaar van plan is te doen. Bovendien is hetzelfde percentage reeds in het bezit van een levensverzekering. Daarentegen heeft slechts één op de zes respondenten een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten en één op de twaalf een thuiszorgvoorziening. Daarnaast geeft 61% aan regelmatig geldt opzij te leggen om te sparen. Opvallend is dat bijna de helft van de jonge volwassenen (48%) voor advies over financiële zaken bij de eigen ouders te rade gaat en dat 16% hiervoor internet raadpleegt.

Reageer op dit artikel