nieuws

VS: Drie van de vijf kantoren aan huis niet verzekerd

Archief

Van de naar schatting elf miljoen bedrijven in de Verenigde Staten die kantoor aan huis houden, is bijna 60% onverzekerd

Uit een soortgelijk onderzoek van vijf jaar geleden kwam hetzelfde percentage uit de bus. Van de on(der)verzekerden geeft 40% als oorzaak aan dat zij van mening waren dat zij op hun particuliere polissen waren meeverzekerd. Voorts noemt 30% het eigen bedrijf te klein van omvang om zich te verzekeren en moet één op de vijf respondenten het antwoord schuldig blijven.

Reageer op dit artikel