nieuws

Vrouwentreden

Archief

de consument gerichte NVA-blad Zekerheden kent een oplage van 130.000 exemplaren, die zijn besteld door 170 NVA-kantoren. Aandacht wordt o.m. besteed aan de ‘vrouwentreden’ bij autoverzekeringen.

heeft een Beursgids samengesteld met daarin onder meer: namen, adressen, telefoon- en faxnummers van de leden, de werkwijze en co-assurantieprocedures, en de plattegrond van en routebeschrijving naar de beurs. De gids kost f 25 en is verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 020 – 546.22.22.

Reageer op dit artikel