nieuws

‘Vrouwen zijn bereid meer te betalen voor hypotheekadvies’

Archief

Als consumenten zelf de beloning voor hun hypotheekadviseur zouden mogen bepalen, dan zijn vrouwen bereid drie keer zo veel te betalen als mannen. Vrouwen vinden _ 2.368 een acceptabel bedrag, terwijl mannen de lat al op _ 795 leggen.

Dat blijkt uit het Postbank Woonbericht (ruim duizend respondenten. Overigens stelt de meerderheid van de koopwoningbezitters (60%) en starters (51%) niet geïnteresseerd te zijn in de verdiensten van de adviseur. Slechts weinig mensen vragen hun adviseur wat deze aan het sluiten van de hypotheek verdient. In totaal heeft 12% hier wel eens naar gevraagd. Mannen blijken hierin minder terughoudend dan vrouwen: 18% versus 8%.
Waardering
De Postbank-enquête toont voorts aan dat kopers gemiddeld tussen de twee en drie adviseurs raadplegen, voordat ze hun hypotheek afsluiten. Ze gaan vaak zowel bij een bank als bij een hypotheekketen en een assurantietussenpersoon langs voor advies. Die laatste krijgt de hoogste waardering (7,2), gevolgd door de adviseurs van de banken en hypotheekketens (7-). Alleen de adviseur die verbonden is aan een projectontwikkelaar krijgt een onvoldoende (5,5).
Starters stappen relatief vaak naar een adviseur van een hypotheekketen; 60% van hen geeft aan een afspraak te willen maken met zo’n adviseur.
Geschenken
Gevraagd naar de belangrijkste verwachtingen bij een hypotheekgesprek geeft 93% van de starters aan naast uitleg over de meest geschikte hypotheken een breed financieel advies te willen. Driekwart verwacht ook informatie over bijkomende kosten. Eén op de negen zegt alles eerst zelf uit te zoeken en de adviseur louter als controle te gebruiken. En 2% ziet helemaal geen toegevoegde waarde in zo’n adviesgesprek.
Het meebrengen van geschenken is geen goed idee: 36% van de starters en 39% van de koopwoningbezitters vertrouwt een adviseur die met cadeaus komt aanzetten niet.

Reageer op dit artikel