nieuws

Vrouw heeft niets met pensioen

Archief

Vrouwen verwaarlozen hun pensioen. Ze zijn slecht geïnformeerd, hebben onrealistische verwachtingen en vertrouwen volledig op de pensioeninkomsten van hun partner. Dat blijkt uit een onderzoek dat Intomart GfK heeft uitgevoerd in opdracht van RVS Verzekeringen.

De helft van de vrouwelijke bevolking in ons land blijkt nog nooit over het pensioen te hebben nagedacht, maar desondanks maken ze zich wel zorgen over hun pensioen. Vrouwen denken vaker dan mannen dat ze te weinig inkomen zullen hebben als ze geen aanvullende maatregelen nemen (57% versus 42%).
Hoewel het pensioen vrouwen dus wel bezighoudt, ondernemen ze meestal geen actie. Een meerderheid van de vrouwen (59%) heeft nog nooit berekend hoe hoog hun pensioen zal zijn. Bij de mannen is dit 45%. Ook heeft 40% van de vrouwen niet nagedacht over de leeftijd waarop ze met pensioen willen, tegenover 22% van de mannen. Opvallend is ook dat vrouwen beduidend vaker dan mannen als reden opgeven dat hun partner voldoende pensioen opbouwt. Alleen bij situaties als een scheiding of het overlijden van een echtgenoot gaan vrouwen tot actie over.
Cijfers
Uit het onderzoek blijkt verder dat vrouwen afhaken bij het regelen van hun pensioen op het moment dat er veel cijfers aan te pas komen. Praktijkervaringen van vrouwen in verschillende pensioensituaties werken beter dan rekenvoorbeelden. Daarnaast blijken er drie redenen te zijn voor de geringe belangstelling, zowel bij mannen als vrouwen: het pensioen wordt gezien als ingewikkelde materie, de urgentie van het op tijd regelen van het pensioen wordt (nog) niet gezien en als laatste: er is onvoldoende geld beschikbaar.
RVS gaat naar aanleiding van het onderzoek nadrukkelijker aandacht besteden aan de pensioenproblematiek. Op de website www.rvs.nl staan twee pensioentests: Pensioenprofiel en Pensioenmaster. Hiermee kan iedereen een analyse maken van de huidige pensioensituatie en een informatief overzicht krijgen met persoonlijke aandachtspunten.

Reageer op dit artikel