nieuws

Vrijwillige AWBZ voor particulier verzekerde bejaarden in buitenland

Archief

INT = Het ziet er naar uit, dat ‘niet-actieve’ particulier verzekerden die in het buitenland wonen, zich vrijwillig voor de AWBZ kunnen gaan verzekeren.

Gisteren (13 juli) is in een bestuursvergadering van het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) een advies voorbereid aan minister Borst. In dit advies komt te staan, dat Nederlandse ingezetenen die in het buitenland wonen, zich vrijwillig voor de AWBZ moeten kunnen verzekeren. Het gaat hier om ‘niet-actieven’ – WAO’ers en mensen met een andere sociale uitkering – die particulier zijn verzekerd.
Sinds het begin van dit jaar zijn ‘niet-actieve’ particuliere verzekerden die permanent in het buitenland wonen, niet meer voor de AWBZ verzekerd. Zij hebben dus geen recht meer op de AWBZ-voorzieningen en betalen ook geen AWBZ-premie meer (dit geldt niet alleen voor Nederlanders, maar ook voor buitenlanders die met een uitkering die teruggaan naar hun land). De maatregel werd niet van toepassing op ziekenfondsverzekerden: zij zijn voor de AWBZ verzekerd gebleven. .
Niet particulier
De ‘niet-actieven’ in het buitenland zijn overwegend bejaarden en de voornaamste dekking van de AWBZ betreft de intramurale hulp (verpleeghuis, bejaardenhuis, revalidatiecentrum). Meestal keren bejaarden terug naar Nederland als zij gebruik moeten maken van intramurale hulp. Borst had er op gerekend, dat particuliere verzekeraars met een oplossing zouden komen voor mensen die wel graag in het buitenland willen blijven. De verzekeraars zien echter geen brood in een AWBZ-vervangende verzekering, omdat de premie daarvoor zeer hoog zou moeten zijn. Bij de Stichting Ombudsman zijn inmiddels al vele klachten binnengekomen van bejaarden die vanwege de AWBZ-zorg noodgedwongen naar ons land terugkeerden (zodra men weer in Nederland woont gaat de AWBZ-verzekering weer in).
Terugwerkende kracht
Hennie Zoontjes, woordvoerder van het CVZ, gaat ervan uit dat begin volgend jaar de wet dusdanig kan zijn gewijzigd dat genoemde groepen zich vrijwillig voor de AWBZ kunnen verzekeren. “Er moet uiteraard eerst nog over worden gediscussieerd in de Tweede Kamer.” Gezien het politieke tijdpad zal de wet niet eerder dan begin 2001 kunnen worden gewijzigd. “Ons advies is de vrijwillige verzekering met terugwerkende kracht tot begin van dit jaar te laten ingaan.”

Reageer op dit artikel