nieuws

Vrijstelling voor uitvaartverzekeringen onder WFD

Archief

Minister Zalm heeft de vrijstellingsregeling Wet Financiële Dienstverlening (zie AM 10, pag 7) gewijzigd. In deze regeling is nu ook een vrijstelling opgenomen voor uitvaartverzekeringen.

De vrijstelling geldt zowel voor uitvaartverzekeringen die een kapitaal uitkeren als voor de natura-polissen. Hierbij geldt dat voor deze producten geen financiële bijsluiter beschikbaar hoeft te worden gesteld. Ook de reclameregels voor complexe producten zijn niet van toepassing en voor deze producten. Er behoeft evenmin een klantprofiel te worden gemaakt.
Het advies hoeft ook niet te worden gemotiveerd, maar als de uitvaartverzekering wordt gecombineerd met een beleggingscomponent, dan geldt de vrijstelling niet.
Werkgevers
Werkgevers mogen hun werknemers adviseren op het gebied van financiële producten en ook voor hen bemiddelen. De WFD is op hen niet van toepassing. Nieuw is dat de werkgever hier nu ook provisie voor mag ontvangen.
Het is evenwel geen algemeen groen licht, want de vrijstelling geldt niet voor het adviseren en bemiddelen van hypotheken en consumptief krediet voor eigen medewerkers.

Reageer op dit artikel