nieuws

Vragen en antwoorden Brede Herwaardering

Archief

Minister Gerrit Zalm van Financiën heeft eind maart een nieuwe lijst van vragen en antwoorden geformuleerd ter uniformering van de uitvoeringspraktijk van lijfrente- en kapitaalverzekeringen.

Deze resolutie is een vervolg op de resolutie van mei 1994. De complete tekst van de ‘Vragen en antwoorden Brede Herwaardering’ heeft de Belastingdienst in zijn Infobulletin van 17 april afgedrukt. Een exemplaar is te bestellen bij SDU, tel. 070-378.98.30.
De fiscale en juridische sectie Pensioenen & Verzekeringen van Coopers & Lybrand heeft op de publicatie ingehaakt, door de vragen antwoorden van commentaar te voorzien. Deze bundel kan bij Coopers & Lybrand worden besteld door f 35 (per exemplaar) over te maken op postgirorekening 723.65.87, onder vermelding van Brede Herwaardering en naw-gegevens.

Reageer op dit artikel