nieuws

Vragen CDA over geschillencommissie financiële diensten

Archief

CDA-kamerlid Myra Koomen heeft aan minister Zalm schriftelijke vragen gesteld over de geschillencommissie financiële diensten. Aanleiding voor de vragen is de brief die de Consumentenbond in november aan de minister schreef over deze geschillenregeling.

Consumenten die een geschil hebben met een financieel dienstverlener moeten volgens de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) terecht kunnen bij een onafhankelijke geschilleninstantie, erkend door de minister van Financiën.
De Consumentenbond heeft in november vorig jaar in een brief aan Zalm gepleit voor een geschillencommissie waarin de branche en consumentenorganisaties ieder een commissielid benoemen, met een onafhankelijk voorzitter als derde persoon.
Zalm voelt meer voor het zogenoemde DSI-model, het klachteninstituut voor vermogensbeheerders, waarbij de branche de arbiters aanstelt. De bond zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van zo’n instantie als de branche de geschilbeslechters benoemt.
Myra Koomen
Vlak voor Kerstmis heeft Myra Koomen, ‘WFD- spreekbuis’ van het CDA in de Tweede Kamer, schriftelijke vragen aan Zalm gesteld over de geschillenregeling. Koomen gebruikt daarin de brief van de Consumentenbond als kapstok. “Uit de vraag: ‘Wordt de door u en de Tweede Kamer gewenste onpartijdigheid gewaarborgd in het DSI-model, of zijn er nog andere mogelijkheden voor een echt onafhankelijke geschillenbeslechting?’ blijkt steun voor onze opvattingen”, aldus de Consumentenbond.

Reageer op dit artikel