nieuws

Vraagtekens bij databestand- gebruik Financieel Compleet

Archief

Diverse tussenpersonen hebben hun zorgen geuit over de databestanden die de kersverse franchise-organisatie Financieel Compleet, dochter van Aegon, gebruikt. De NBVA heeft Aegon bij brief om opheldering gevraagd.

Financieel Compleet is een initiatief van Aegon Zakelijke Markt Leven (zie AM 8, pag. 1). Volgens Aegon zouden de franchisenemers – momenteel acht in getal met circa honderd adviseurs in dienst – louter deelnemers adviseren van collectieve pensioencontracten die bij Aegon zijn ondergebracht.
Financieel Compleet-directeur Cees Fortman – hiervoor directeur van De Spaarbelegger – geeft evenwel te kennen dat het werkgebied van zijn franchisenemers breder is. “We zijn gestart met één collectief pensioencontract, waar ongeveer 850 werknemers onder vallen. Maar het staat de zelfstandige franchisenemers vrij om daarnaast ook particulieren of bedrijven te adviseren.” Financieel Compleet is volgens Fortman ontstaan op initiatief van een aantal grote Spaarbeleggers, die toe zijn aan verdieping van hun adviesfunctie.
Databestanden
Deelnemers van Aegon-pensioenregelingen worden op initiatief van de betreffende werkgever benaderd. Financieel Compleet richt zich alleen op rechtstreeks gesloten pensioencontracten. “Als een tussenpersoon op een pensioencontract staat, dan geven wij hem het signaal dat de werkgever zijn personeelsleden van financieel advies wil voorzien. Daar gaat Financieel Compleet niet tussen zitten”, aldus Fortman.
Los van de ‘pensioenadviezen’ mogen de franchisenemers andere commerciële activiteiten ontwikkelen. Fortman: “Het zijn per slot van rekening zelfstandig ondernemers. Het staat hen vrij om databestanden te kopen en daar bijvoorbeeld telemarketing op los te laten.” Volgens de directeur is het niet de bedoeling dat hierbij de naam ‘Aegon Financieel Compleet’ wordt gehanteerd. “Twee franchisenemers hebben dat wel gedaan. Ik ben me rot geschrokken. Dat kan niet, dat is niet fair ten opzichte van het vrije intermediair.”
Dat Financieel Compleet-adviseurs ook op bezoek komen bij mensen die al – via een tussenpersoon – een levensverzekering bij Aegon hebben lopen, is volgens Fortman onontkoombaar. “Als je een groot databestand koopt, zitten daar ongetwijfeld Aegon-klanten tussen.”
De vrees van tussenpersonen dat Financieel Compleet gebruik maakt van Aegon-bestanden wijst Fortman resoluut van de hand. “Dat zou afschuwelijk zijn. Zolang mijn naam hier aan verbonden is, gebeurt dat niet. Kom nou, zo gaan wij in deze branche niet te werk.”
Ondertussen heeft de NBVA, na signalen van leden, toch om nadere opheldering gevraagd bij Aegon. “We willen een waarborg hebben dat Financieel Compleet niet werkt met adressen van klanten die via het intermediair bij Aegon zijn binnengekomen. Al besef ik dat dergelijke waarborgen moeilijk te geven zijn”, aldus NBVA-secretaris Boudewijn van Uden.
De brochure van Aegon-dochter Financieel Compleet.

Reageer op dit artikel