nieuws

VRA-platform opgericht

Archief

Deze week is het VRA-platform opgericht. Het platform heeft tot doel de VRA-analysetool (Volmacht Resultaat Analyse) op een zodanig kwalitatief niveau te houden, dat de VRA voldoet aan de informatiewensen en -eisen van zowel de volmachtmaatschappijen als van de Gevolmachtigde Agenten. In het platform zijn vertegenwoordigd Velten Assuradeuren, Meeùs Assuradeuren, Ecodass Assuradeuren, De Keijzer Assuradeuren en Market Scan.

De deelnemers aan het VRA-platform zijn vertegenwoordigers van GA’s die aantoonbaar de VRA actief gebruiken bij onder meer portefeuille-analyses en de communicatie met de volmachtgever. De vertegenwoordigers van de GA’s worden geacht de meningen van met de VRA bekende GA’s te verwoorden en te komen met suggesties om de analysetool verder te verbeteren.

Reageer op dit artikel