nieuws

VPV Rotterdam laat leden meer zelf doen

Archief

De Vereniging van Personen werkzaam in het Verzekeringsbedrijf Rotterdam is een assurantieclub die het eigen initiatief van de leden zo veel mogelijk bevordert. Daarmee wil het bestuur de betrokkenheid van de leden en de opkomst op bijeenkomsten vergroten. Desondanks is de club niet naarstig op zoek naar nieuwe leden. Die komen door de huidige economische omstandigheden toch wel, is de ervaring van het bestuur: “Werkgevers gaan meer eisen stellen aan hun personeel en daar liften wij deels op mee”.

De VPV Rotterdam is, na de vorig jaar gefuseerde noordelijke assurantieclubs, de grootste assurantieclub van ons land. Dat neemt niet weg dat de club het ledenaantal in zes jaar tijd zag halveren. Die verkleining is echter voor een deel een bewuste keuze geweest van het bestuur. “Dat heeft natuurlijk alles te maken met de ontkoppeling van het volgen van opleidingen en het lidmaatschap. We zitten nu stabiel rond de 1.200 leden en dat aantal groeit zelfs weer”, zegt Ron van Alphen, die bij de club de PR-activiteiten voor zijn rekening neemt.
Bijeenkomsten van de club worden relatief goed bezocht, vindt voorzitter Thom Mallant. Dat heeft wellicht te maken met de actieve houding die het bestuur van de leden verwacht. “We trekken bij elke bijeenkomst minimaal zeventig en maximaal tweehonderd leden.” De VPV wil de bezoeker een nuttige en plezierige avond bieden. “We zitten niet te wachten op een lezing waarbij iemand zijn praatje houdt, er één of twee vragen worden gesteld en iedereen weer naar huis gaat. Er moet wel discussie loskomen. Anders komt iemand één keer en daarna nooit meer.”
Om een levendige bijeenkomst te bewerkstelligen, wordt de leden regelmatig gevraagd welke onderwerpen zij interessant vinden. “Daarbij kan een lid zijn eigen netwerk gebruiken en mensen meenemen om een onderwerp interessant te maken. Op die manier krijg je een soort kringloop van goede ideeën. Leden zijn daardoor ook meer betrokken bij een bijeenkomst.” Een van de nieuwe ideeën is dat de leden in overleg met het bestuur zelf bijeenkomsten gaan organiseren. “Wij vinden dat leden ook wel wat voor de club moeten doen. Ze moeten het leuk vinden om actief te zijn.”
Bestuur
Het bestuur van de VPV bestaat uit zeven mensen. De maximale periode dat iemand in het bestuur mag zitten, is zes jaar. “Ik wil niet zeggen dat je na die tijd niet meer enthousiast bent, maar het is goed dat het bestuur regelmatig wordt ververst”, zegt Van Alphen. “Je moet je enthousiasme namelijk ook overdragen op nieuwe bestuursleden.” Nieuwe bestuursleden draaien eerst een tijdje mee, voordat ze daadwerkelijk aantreden. “Wij willen een bestuur met leden die ‘het dynamische van het nieuwe proberen’ willen ervaren. Dat klinkt wat hoogdravend, maar als bestuur moet je nieuwe wegen willen bewandelen. De bestuursleden zetten hun bestaande netwerk in voor onze activiteiten, maar breiden hun contacten ook uit tijdens de bestuursperiode. Daarom dragen bedrijven in de branche graag medewerkers voor om in het bestuur plaats te nemen.”
Door het benoemingsbeleid kent het bestuur weinig vergrijzing, maar ook de aanwas van jonge leden is ruim voldoende. “Nieuwe leden zijn gemiddeld tussen de twintig en 45 jaar oud. Het werkt gewoon beter als je gemotiveerd duidelijk maakt waarom het verstandig is om lid te worden.” Dat doet de club onder meer via de uitgebreide website www.vpvrotterdam.nl, die dagelijks wordt bijgewerkt met financieel nieuws en waar nieuwe leden zich kunnen aanmelden.
Tijd mee
Het bestuur is druk bezig bedrijven te benaderen voor opleidingen in het kader van de WFD. “Wij krijgen zelfs verzoeken van bedrijven voor het geven van in-companytrainingen. Met een aantal gaan wij praten over hoe we dat precies willen invullen, gekoppeld aan een bedrijfslidmaatschap. We hebben niet zozeer de noodzaak om meer contributie binnen te krijgen, maar we willen wel zorgen voor continuïteit in ons ledenbestand.”
Volgens Van Alphen hebben assurantieclubs de tijd mee. “Klanttevredenheid en kostenbesparing gaan nu pas écht een rol spelen: er moet met minder mensen beter worden gepresteerd. Voorheen was er sprake van een tekort op de arbeidsmarkt: tweeverdieners hadden geen reden om een opleiding te volgen. Maar nu gaan werkgevers eisen stellen aan hun medewerkers en daar liften wij deels op mee.”
Aan de andere kant hebben werknemers steeds meer belangstelling voor opleidingen, zegt Mallant. “De angst regeert nu: men wil tegenwoordig ergens bijhoren om te kunnen communiceren met collega’s. Het is dan handig als je op een redelijk goedkope manier een netwerk kunt opbouwen. We moeten duidelijk zijn in wat we te bieden hebben en goede kwaliteit leveren. En je moet als club tussen de leden staan.”
Een nieuw element waarmee het bestuur de band met de leden wil versterken, is de vorig jaar ingestelde VPV Rotterdam-prijs. “Leden kunnen voor de prijs iemand uit de regio Rotterdam voordragen van wie zij vinden dat die een bijzondere prestatie heeft geleverd”, zegt Van Alphen. De prijs werd vorig jaar uitgereikt aan oud-BCE-directeur Peter Hamerslag.
Het bestuur is er overigens trots op Rotterdam als thuisbasis te hebben. “We willen met onze activiteiten gebruik maken van de ligging van de stad”, zegt Mallant. “Zo hebben we onlangs tot viermaal toe een excursie georganiseerd naar de HSL-lijn, waar een deskundige vertelde over de verzekeringsaspecten die bij het project komen kijken. Het hoeft dus niet altijd een lezing te zijn. We hebben hier veel locaties waar we een bijeenkomst kunnen houden. Ook dat maakt het voor de leden aantrekkelijk.”
Vereniging van Personen werkzaam in het Verzekeringsbedrijf Rotterdam
Opgericht: 26 oktober 1940
Regio: Rijnmond
Aantal leden: 1.282
Contributie: e 22,50
Website: www.vpvrotterdam.nl
Het bestuur van de VPV Rotterdam
– Thom Mallant: voorzitter. Directeur kantoor Rotterdam bij Allianz Nederland Schade.- Miranda Rothkrans: secretaris. Directeur Rothkrans Projectmanagement.- Bernard Vroom: penningmeester. Afdelingsmanager Speciale Vermogensbescherming bij Bloemers Nassau Groep.- Ron van Alphen: PR-commissie. Accountmanager Leven regio Midden/Rijnmond bij Nationale-Nederlanden.- Frank van Akkerveeken: voorzitter lezingencommissie. Directeur De Keizer Assurantie en consultancybedrijf IIC Company.- Thijs Derikx: lid lezingencommissie. Specialist schade aansprakelijkheid bij Aon.- Michel Visser: lid lezingencommissie. Manager FinPro bij Marsh.Voorzitter Thom Mallant (links) en PR-verantwoordelijke Ron van Alphen.

Reageer op dit artikel