nieuws

VPV-lezing: ‘De ontelbare risico’s bij bouwprojecten’

Archief

VPV-lezing: ‘De ontelbare risico’s bij bouwprojecten’

Welke risico’s loop je bij grote bouwprojecten en wat kun je daaraan doen? Onder die titel verzorgde prof. ir. H.D. de Jonge een lezing bij de Rotterdamse assurantieclub VPV. De Jonge, directeur bij ‘G&P Starke Diekstra Projectmanagers’ en hoogleraar vastgoedbeheer en -ontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft, benaderde het begrip risico niet vanuit de verzekeringsoptiek, maar vooral vanuit zijn eigen vakgebied.
De bouwprofessor beantwoordde in zijn betoog de door hem opgeworpen vraag als: de risico’s die een onderneming bij het realiseren van een bouwproject loopt, zijn ontelbaar en er is niets of nauwelijks iets aan te doen.
Prof. De Jonge had zijn voordracht opgebouwd rond een groot aantal dia’s van al dan niet bekende bouwwerken over de gehele wereld. De essentie van zijn betoog was dat bouwprojecten altijd het resultaat zijn van een aantal factoren die steeds weer anders zijn: de visie van de architect, de wensen en eisen van de opdrachtgever, het gebruik en niet te vergeten de tijdgeest.
Een voorbeeld van een kantoorpand dat in relatief korte tijd verbouwd moest worden omdat het vooruitstrevende idee van de architect in de praktijk minder goed uitpakte, is het pand van Centraal Beheer in Apeldoorn. De architectuur kreeg belangstelling uit binnen- en buitenland, maar volgens De Jonge werd het pas werkbaar na een ingrijpende interne verbouwing.
De boodschap van De Jonge was duidelijk: bouwkundige risico’s zijn te verzekeren, aansprakelijkheid is te verzekeren, maar het risico dat een gebouw niet (meer) voldoet aan de eisen is een ondernemersrisico dat ingecalculeerd moet worden.
Prof. ir. H.D. de Jonge
VPV zoekt sponsors
Voorafgaand aan de lezing van prof. De Jonge hield de VPV de algemene ledenvergadering. De jaarrekening 1995/1996 werd goedgekeurd en ook gingen de leden akkoord met een contributieverhoging van / 3,50,- tot / 40,- per jaar, die in zijn geheel is toe te schrijven aan de verhoging van de abonnementsprijs van De Beursbengel.
De VPV telde 1 juli 1996 ongeveer 2.800 leden, hetgeen een lichte daling betekent ten opzichte van het aantal leden in 1995. Voorzitter Ch. Veels sprak zijn tevredenheid over het feit dat de lezingen die in het achterliggende jaar werden gehouden, goed werden bezocht. Wel maakte hij gewag van enige zorg over het achterblijven van sponsors voor de lezingen, waardoor er een forse aanslag op de verenigingskas gedaan moest worden.
AOC Rotterdam levert eerste risk-managers af
Onlangs studeerden de eerste cursisten af van de AOC-cursus Risicomanagement, een tweejarige exclusieve opleiding van het AOC, die zich richt op riskmanagers van bedrijven.
De geslaagde cursisten voor deze opleiding kregen voorafgaand aan de jaarvergadering hun diploma uitgereikt door cursusleider ir. J. van der Horst, waarna zij een korte samenvatting gaven van hun afstudeerscriptie die zij voor deze cursus hadden moeten maken.
Op de foto de geslaagde risk-managers en hun cursusleiders. Van links naar rechts: M.R.A. Salverda, Chr. Maillé, G. Achterberg (cursusleider en directeur AOC), S. Ruitenbeek en cursusleider ir. J. van der Horst. Niet aanwezig waren D.J. Dijkstra en M. Uyen.
Drie winnaars Roelofs-Witkoppprijs
Traditiegetrouw werd tijdens de algemene ledenvergadering van de VPV de Roelofs-Witkoppprijs uitgereikt aan de VPV-cursist(en) die het beste resultaat behaalde(n) voor het A-examen. Dit jaar waren er drie prijswinnaars (v.l.n.r.): M. Castrop (RVS), S.J. G. van den Bos (Interlloyd) en P.H.W. de Leeuw-Hoornik (Mees Consult). Zij ontvingen een fraaie bos bloemen en de (geld)prijs.

Reageer op dit artikel