nieuws

Vorig jaar f 8,5 mld premies uit 1,3 miljoen levenpolissen

Archief

De verzekeraars en pensioenfondsen hebben vorig jaar bijna 1,3 (1,2) miljoen levenpolissen gesloten met een totaal aan brutopremies van f 8.482 (7.433) mln. Het verzekerd bedrag beliep f 92.624 (81.765) mln.

Uit de cijfers van het CBS komt naar voren er in toenemende mate polissen worden gesloten waarvan het beleggingsrisico voor de polishouder is. Vorig jaar werden 331.000 (257.000) beleggingspolissen gesloten met een totaal premievolume van f 1.784 (1.281) mln.
De guldensverzekeringen, waarvan er 961.000 (919.000) aan de man werden gebracht, brachten verzekeraars en pensioenfondsen in totaal f 6.675 (6.132) mln aan premies in het laatje. De 1.000 (1.000) polissen in vreemde valuta waren goed voor f 23 (21) mln premie.
Koopsommen
Het overgrote deel van de levenpremies komt als koopsom binnen. Vorig jaar werd voor f 5.820 (5.187) mln aan koopsommen gestort, afkomstig van 191.000 (181.000) polissen. De 1,1 (1,0) mln periodiek betalende polissen brachten gezamenlijk f 2.663 (2.246) mln aan premies binnen.
Van het totale premievolume van f 8.482 (7.433) mln werd f 2.869 (2.517) mln aangewend voor de aankoop van een uitgestelde lijfrenteverzekering, en f 2.490 (2.250) mln voor een directe ingaande rente. Aan hypotheken en uitgestelde pensioenen werd voor f 715 (512) mln, resp. f 885 (703) mln besteed.

Reageer op dit artikel