nieuws

Voorzichtig herstel individuele levenproductie

Archief

De markt voor individuele levensverzekeringen zet in augustus het herstel voort dat in juli is ingezet. Desondanks blijft de levenproductie nog achter bij die van augustus 2006: met _ 557,4 (572,5) mln is de daling echter een marginale 2,6%. Het aantal nieuwe polissen loopt met 81.600 een honderdtal achter bij een jaar ervoor, zo blijkt uit recente cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. De productie van beleggingspolissen lijkt langzaam op te krabbelen, al wordt met _ 105 mln aan premies ruim een kwart ingeleverd ten opzichte van augustus vorig jaar.

De uitgestelde-lijfrentemarkt moet na een opleving in juli weer terrein prijsgeven: de omzet uit nieuwe overeenkomsten gaat met ruim 10% omlaag tot _ 109 mln. De productie van direct ingaande lijfrentes komt daarentegen voor het eerst dit jaar hoger uit: de omzet van _ 266 mln is goed voor een plus van 4%.
Het aantal nieuwe hypotheekverzekeringen is, net als in juli, gestegen. Met 15.200 komt het aantal 13% hoger uit dan in augustus 2006; het daarmee gemoeide premievolume blijft overigens gelijk: _ 60,5 mln. De beleggingspolissen blijven in dit segment nog steeds achter bij vorig jaar, maar augustus levert een teruggang op van 10%: een stuk minder dan eerder dit jaar.
De productie van overlijdensrisicopolissen onttrekt zich al sinds maart volledig aan de negatieve trend in de levenmarkt. In augustus schiet de productie met maar liefst 50% omhoog tot _ 10,7 mln. Die toename is volledig te danken aan de risicopolissen die tegen koopsom zijn gesloten: daar is een spectaculaire stijging van meer dan 200% waarneembaar. Het aantal nieuwe overlijdensrisicopolissen neemt met 7% overigens veel minder spectaculair toe. Nieuwe individuele levensverzekeringen Tegen periodieke premie Tegen premie ineens Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie (x 1.000) kapitaal premie ineens (x 1.000) kapitaal ineens Augustus 2007 Verzekeringen in geld 47,9 2.352,1 29,7 25,4 13,5 603,6 397,6 w.v. hypotheek 7,5 697,5 11,4 8,3 0,0 0,2 0,1 pensioen uitgesteld 1,4 305,5 4,0 5,0 0,2 22,3 15,8 lijfrente uitgesteld 1,4 77,9 1,9 5,7 2,8 107,7 77,3 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 318,6 264,4 levenslang bij overlijden 24,3 166,1 4,4 0,3 0,5 1,7 1,2 spaarverzekering 2,9 104,3 3,2 5,6 0,6 36,4 24,1 risicoverzekering 8,2 951,8 4,3 0,2 2,8 91,0 6,2 overige verzekeringen 2,2 49,0 0,6 0,4 0,3 25,8 8,5 Verzekeringen in beleggingen 19,3 1.608,8 38,1 32,8 0,9 30,6 33,8 w.v. hypotheek 7,7 728,8 18,4 20,1 0,1 4,3 2,3 pensioen uitgesteld 2,7 344,0 7,0 4,9 0,1 1,6 1,0 lijfrente uitgesteld 1,3 59,4 2,7 1,3 0,6 13,9 19,8 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,6 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 7,2 446,8 9,6 6,2 0,2 9,1 8,5 risicoverzekering 0,1 21,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,3 8,0 0,3 0,3 0,0 0,6 0,6 Augustus 2006 Verzekeringen in geld 41,9 2.042,7 25,5 21,8 11,8 595,1 386,4 w.v. hypotheek 4,8 446,0 8,2 6,7 0,0 0,8 0,4 pensioen uitgesteld 1,1 282,3 4,2 4,3 0,3 31,4 24,7 lijfrente uitgesteld 1,5 65,9 1,6 7,8 2,5 104,1 83,3 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 328,6 252,9 levenslang bij overlijden 21,6 135,2 3,6 0,1 0,3 1,3 1,0 spaarverzekering 2,5 91,6 3,1 2,5 0,3 12,5 11,4 risicoverzekering 8,5 991,4 4,5 0,0 1,9 85,9 2,6 overige verzekeringen 1,8 30,4 0,4 0,4 0,3 30,4 10,0 Verzekeringen in beleggingen 26,6 1.963,7 53,4 40,8 1,4 49,7 44,6 w.v. hypotheek 8,7 803,6 24,5 18,7 0,1 6,0 2,1 pensioen uitgesteld 3,4 340,3 6,7 5,0 0,1 4,5 2,7 lijfrente uitgesteld 2,3 88,6 4,2 1,6 0,8 19,9 22,4 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,7 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 11,7 710,4 17,5 15,0 0,3 15,7 14,1 risicoverzekering 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,6 15,5 0,6 0,5 0,0 0,6 0,6 (bedragen in _ mln)

Reageer op dit artikel