nieuws

Voorzichtig herstel hypotheekmarkt

Archief

De markt voor woninghypotheken lijkt zich in de laatste maanden van 2007 aardig te herstellen van de omzetdaling in de eerste drie kwartalen van het jaar. November levert de tweede plus in omzet op (na een stijging van 2,1% in augustus): vergeleken met november 2006 groeit de productie met 2,4% tot _ 9,3 mld. Het aantal nieuwe hypotheken blijft wel achter bij een jaar eerder: ruim 38.000 ingeschreven hypothecaire leningen betekenen een afname van 4%.

De productiestijging gaat volledig voorbij aan de verzekeraars en pensioenfondsen en de buitenlandse geldgevers: zij sluiten als enige marktpartijen in november minder hypotheken dan twaalf maanden daarvoor en boeken ook als enige een productiedaling van respectievelijk 13% en 43%. Door een sterk begin van het jaar – tot en met mei was er nog sprake van een omzetstijging – weten de buitenlanders over het hele jaar bezien hun marktaandeel vrij stabiel te houden op 7%. De verzekeraars en pensioenfondsen leveren vergeleken met de eerste elf maanden van 2006 ongeveer 1%; zij staan na november op 13%. De grootste verschuiving is te zien bij de hypotheekbanken en bouwfondsen: hun marktaandeel zakt in van 21,7% naar 16,7%. Daarvan profiteren de banken, die van 55,3% naar 59,4% stijgen.
De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hypotheken en consumptief krediet 2006 2006 2007 2007 trend trend jan.-dec. nov. okt. nov. in % t.o.v. nov. 2006 Hypotheken (bedragen in _ mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 123,35 9,09 8,95 9,31 4,0 2,4 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 26,23 1,69 1,62 1,85 14,3 9,1 verzekeraars en pensioenfondsen 16,28 1,27 1,10 1,10 0,7 -13,3 banken 68,26 5,00 5,44 5,53 1,7 10,6 andere rechtspersonen 2,92 0,22 0,23 0,27 17,7 23,4 particulieren 0,76 0,07 0,09 0,09 -0,5 18,8 buitenland 8,90 0,83 0,48 0,47 -2,1 -43,3 Hypotheken (in aantallen) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 545.752 39.614 37.088 38.084 2,7 -3,9 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 119.488 7.512 6.841 7.803 14,1 3,9 verzekeraars en pensioenfondsen 77.448 6.063 4.986 4.967 -0,4 -18,1 banken 285.832 20.606 21.427 21.383 -0,2 3,8 andere rechtspersonen 13.930 1.039 1.178 1.300 10,4 25,1 particulieren 4.997 479 548 519 -5,3 8,4 buitenland 44.057 3.915 2.108 2.112 0,2 -46,1 2006 2006 2007 2007 trend trend jan.-dec. okt. sept. okt. in % t.o.v. okt. 2006 Consumptief krediet (bedragen in _ mld) Debiteurensaldo begin periode 17,59 17,42 17,11 17,12 0,1 -1,7 Netto verstrekt krediet 10,35 0,91 0,85 0,94 10,5 3,4 Rente en kosten 1,54 0,13 0,14 0,14 2,2 7,6 Aflossingen 12,06 1,01 0,97 1,07 10,1 5,9 Debiteurensaldo eind periode 17,43 17,45 17,12 17,13 0,1 -1,8

Reageer op dit artikel