nieuws

Voorwaarden die het kabinet aan employee-benefits stelt

Archief

Het kabinet beschouwt employee-benefitsregelingen als een eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers, mits voldaan is aan een aantal voorwaarden. Dit stelden minister Borst (volksgezondheid, welzijn en sport) en staatssecretaris De Grave (sociale zaken en werkgelegenheid) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief vormt de reactie van de regering op het advies ‘Sociale zekerheid en zorg’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). De voorwaarden waaraan EB-regelingen volgens de bewindslieden moeten voldoen, zijn:
de regelingen moeten volledig in overeenstemming zijn met de bestaande regelgeving ten aanzien van de wettelijk geregelde ziektekostenverzekeringen;er mogen slechts gegevens van personen uitgewisseld worden binnen diverse verzekeringstypen bij een verzekeraar en tussen verzekeraar en werkgever voor zover de Wet Persoonsregistratie wordt gerespecteerd;financiële middelen voor de ziekenfondsverzekering mogen niet benut worden voor andere verzekeringsvormen;werknemers onder de loongrens mogen niet uittreden uit het ziekenfonds;de Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisaties (CTU) van de Ziekenfondsraad behoudt het toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet, ook wanneer deze als onderdeel van een collectief contract wordt aangeboden.

Reageer op dit artikel