nieuws

Voorstel zieken- fondspremies 1999

Archief

De Ziekenfondsraad heeft geadviseerd om volgend jaar de procentuele premie en de AWBZ-premie te verhogen en de nominale premie ongewijzigd te laten.

De procentuele premie, die voor dit jaar 6,8% bedraagt, zou moeten worden verhoogd naar 7,45%. Dit nieuwe premiepercentage is opgebouwd uit een lastendekkende premie van 7,15% en een toeslag van 0,30% om het geraamde tekort in een periode van drie jaar in te lopen.
Van de genoemde 7,45% zou 1,45% voor rekening van de werknemer moeten komen en 6% ten laste van de werkgever. De premie voor de AWBZ zou moeten stijgen van 9,25 naar 9,75%. De lastendekkende AWBZ-premie is geraamd op 9,54% en de overige 0,21% is bedoeld om het geraamde vermogenstekort van het Algemeen Fonds in drie jaar in te lopen. Het normbedrag voor de nominale premie zou op f 157 per volwassene gehandhaafd kunnen worden.

Reageer op dit artikel