nieuws

Voorstel om bewaartermijn van adviesdossier fors te bekorten

Archief

De bewaartermijn voor adviesdossiers, in een eerder WFD-voorstel vastgesteld op vijf jaar na afloop van een overeenkomst, is teruggebracht naar zes maanden na het sluiten ervan. Dat stelt de Commissie Zorgplicht & Transparantie voor.

“Uit de consultatieronde en de reality-check blijkt dat de kosten van de Wet Financiële Dienstverlening veel forser zijn dan ingeschat. Zelfs forser dan in de Memorie van Toelichting op de wet staat”, vertelt Ron van Kesteren, voorzitter van de Commissie Communciatie Markt.
“Na sluiting van de consultatie zijn de commissies in allerijl aan het werk gegaan om te kijken welke reacties wel en niet bruikbaar zijn. Daarnaast is gekeken waar kostenbesparingen te realiseren zijn. De wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de kosten zijn vooral afkomstig van de Commissie Deskundigheid en de Commissie Transparantie & Zorgplicht”, aldus Van Kesteren.
Vanuit de Commissie Deskundigheid is voorgesteld om een meer praktische toets te introduceren, op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC). Dit betekent dat adviseurs die wel ervaring hebben, maar niet beschikken over de vereiste diploma’s door middel van een praktische toets hun kennis kunnen aantonen. Verder is voorgesteld de zogeheten ‘3-5-3’ regel op te rekken naar ‘5-5-3’.
Bewaartermijn
Vanuit de commissie Transparantie & Zorgplicht is het voorstel gekomen om de bewaartermijn van vijf jaar na afloop van de overeenkomst, een voorstel waartegen veel verzet kwam uit de markt, terug te brengen naar zes maanden na sluiten van de overeenkomst (zie ook pag. 31/32).
“Voor de AFM is het belangrijk om te weten hoe nú geadviseerd is en niet hoe dertig jaar geleden is geadviseerd. Reden voor de commissie om af te stappen van de bewaartermijn”, zegt Van Kesteren.
“Het is afwachten hoe de AFM denkt over dit voorstel. Het kan best zijn dat zij zeggen dat het een jaar moet worden. De AFM zal over de voorstellen van de Stuurgroep Platform Financiële Dienstverlening zijn eigen sausje gooien. In de tweede week van juli moeten de adviezen bij het Ministerie van Financiën binnen zijn.”
Adviesbureau D&O stelt in haar WFD-nieuwsbrief dat als de bewaartermijn van zes maanden overgenomen wordt, het niet verstandig is om alle documenten dan maar weg te gooien. “Immers, nog steeds kan de adviseur door klanten aansprakelijk gesteld worden voor vermeende foute advisering. De adviseur zal dan aan de hand van de documenten kunnen aantonen dat hij wel degelijk een goed advies heeft gegeven.”

Reageer op dit artikel