nieuws

Voorstel nieuwe financieringsprovisie

Archief

Voorstel nieuwe financieringsprovisie

DAT IS PAS/ALWEER 25 JAAR GELEDEN
De financieringsondernemingen verenigd in de VFN kwamen in september 1982 met het voorstel voor een nieuw provisiesysteem bij consumptief krediet. De intermediairorganisaties NVF, NVA en NBVA reageerden 25 jaar geleden gereserveerd op dat voorstel. Zij verlangden tijd voor beraad.
In het voorgestelde systeem zou de hoogte van de provisie gebaseerd zijn op het nettokrediet (geleende som). Gedurende de looptijd zou maandelijks provisie worden uitbetaald: een promillage van het netto uitstaand krediet.
Extra provisie zou worden gegeven aan bezitters van het diploma Financiering, maar zonder dat ook aan tussenpersonen van 55 jaar en ouder. Ook was extra provisie voorzien voor gevolmachtigden en voor intermediairs die vijftig of meer posten hebben bij één maatschappij. De VFN wilde het systeem al per 1 januari 1983 invoeren, maar in kringen van bemiddelaars overheerste de veronderstelling dat dit niet haalbaar zou zijn.
In het bestaande systeem was de provisie een percentage van de kredietvergoeding (rente). Per 1 januari 1981 was overgegaan tot een gedeeltelijk over de looptijd gespreide betaling. In 1982 gold 65% betaling bij sluiting en 35% gespreid. In 1983 zou dat naar 50%/50% moeten gaan.
Organisatiestructuur
Het is een doorlopend vraagstuk voor landelijk werkende bedrijven: moeten we centraliseren of decentraliseren? Ook verzekeraars hebben hier continu mee te maken. Ennia, een van de pijlers van het latere Aegon, boog zich in 1982 zeer indringend over zijn organisatiestructuur. “Een groot apparaat als Ennia loopt voortdurend het gevaar dat er een te grote afstand ontstaat tot de cliënt en loopt het risico van verambtelijking, van afnemende motivatie.” Woorden uit het eindrapport van organisatieadviesbureau Horringa & De Koning.
Ennia’s bestuursvoorzitter Machielsen hield tijdens een persconferentie in september 1982 een betoog dat ook in de volgende 25 jaar in tal van varianten door branchegenoten zou worden gehouden. Het ging als volgt: “Nog niet zo lang geleden overheerste het productgericht denken. Daarop volgde het klantgericht/marktgericht denken. Wij menen dat Ennia vandaag de dag niet alleen rekening dient te houden met wat tussenpersonen en consumenten van ons denken, maar ook wat anderen in onze omgeving (samenleving), zoals consumentenorganisaties, overheid en media van ons bedrijf vinden. Wij zullen ons meer ‘omgevingsgericht’ dienen op te stellen.”
Kortere communicatielijnen naar die omgeving, ook geografisch, werden dan ook onmisbaar geacht. Ennia kende op dat moment elf rayonkantoren. Dat netwerk zou worden omgebouwd en uitgebreid tot veertien zogeheten servicekantoren. Vier van die kantoren zouden tevens regiokantoor worden. Niet lang daarna, al in de loop van 1983, kon de zaak weer op de helling, doordat Ennia ging fuseren met AGO.
Shirtsponsoring
In het najaar van 1982 manifesteerde AGO, de andere voorloper van Aegon, zich als de eerste verzekeraar in ons land die via shirtreclame een club in het betaalde voetbal ging sponsoren. Het contract met FC Groningen werd namens AGO ondertekend door de latere Aegon-topman Kees Storm. Voor het ‘plaatje’ van de ondertekening mocht uit de spelerskring een nog jeugdige Ronald Koeman, de tegenwoordige trainer van PSV, opdraven.

Reageer op dit artikel