nieuws

Voormalige ‘Aegon-club’ heft zich op

Archief

De Vereniging van Assurantiekantoren (VAK) wordt per 1 juni opgeheven. Dit hebben de leden vorige week unaniem besloten. De in 1945 opgerichte standsorganisatie bestond uit kantoren die vóór het midden van de jaren negentig nauw gelieerd waren aan Aegon en zich daardoor qua cultuur aan elkaar verwant voelen.

Oorspronkelijk telde de VAK circa driehonderd leden, maar dat is in de laatste jaren gedaald tot circa 140. De enige merkbare activiteit van de organisatie was nog een gezamenlijke presentatie op internet, maar de website is al jaren niet bijgewerkt.
Met het oog op voortzetting van de (bij Schouten gesloten) collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben de VAK-leden zich nu aangesloten bij de Finergo Groep. Dit is een begin 2002 uit de VAK voortgekomen coöperatie van (nu 43) assurantiebemiddelaars.
AGO en Ennia
De VAK is in 1945 opgericht als een vereniging van gebonden agenten van verzekeraar AGO, die in 1983 met Ennia fuseerde tot Aegon. De driehonderd VAK-kantoren maakten in het begin van de jaren negentig deel uit van het zogeheten Aegon Gemengd Bedrijf, die in totaal vijfhonderd kantoren omvatte.
In het voorjaar van 1995 ging het bestuur van VAK in onderhandeling met Aegon over volledige loskoppeling van deze maatschappij. Dit voornemen was ingegeven door de opheffing van Aegon Gemengd Bedrijf (die een groep van vijfhonderd agentuurgebonden tussenpersonen omvatte), in het kader van de vorming van businessunits door de maatschappij. Aegon Gemengd Bedrijf werd volledig geïntegreerd in het gewone tussenpersonenbestand van Aegon. De kantoren bleven evenwel contractueel verplicht circa 80% van hun nieuwe productie onder te brengen bij hun ‘primaire maatschappij’.
Omvormen
Nadat de VAK zich had losgemaakt van Aegon zocht en kreeg zij (secretariaats)ondersteuning van de NVA. Een overgrote meerderheid van de VAK-leden stemde op de jaarvergadering in maart 2000 in met het bestuursvoornemen om de organisatie om te vormen. De VAK zou nog in dat jaar worden omgevormd tot “een inkoop-, ondersteunings- en samenwerkingsorganisatie”. De nieuwe VAK zou gaan lijken op het samenwerkingsverband Dutch Insurance Network (DIN).
In het voorjaar van 2002 besloten ruim vijftig VAK-leden om te participeren in de vanuit hun kring voortgekomen ‘soft-franchiseketen’ Finergo Groep.

Reageer op dit artikel