nieuws

Voorlichting over fiscale actualiteiten

Archief

Accountantsbedrijf Deloitte & Touche gaat dit najaar heel het land door 21 voorlichtingsbijeenkomsten houden onder de titel ‘Betalen of belonen’ over fiscale actualiteiten, kostenvergoedingen en andere fiscaal-vriendelijke beloningsvormen.

De fiscale wetgeving biedt volop mogelijkheden om aftrekposten te creëren waar in eerste instantie niet aan wordt gedacht, schrijft Deloitte & Touche. De geboden informatie is concreet en praktisch toe te passen in de beleidsvoering. Onderwerpen onder meer die aan de orde komen: loon in natura, fiscaal-veilige kostenvergoedingen, spaarregelingen en lease-auto’s.
“Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voor werknemers èn werkgevers interessant. Een groot deel van de aan arbeid verbonden kosten zijn (deels) aftrekbaar voor de werkgever”, aldus Deloitte & Touche.
Het bedrijf hield ook al in 1993 en 1994 een aantal van dergelijke klantenwervende voorlichtingsbijeenkomsten. Ze worden dit jaar gehouden tussen 25 september en 20 november en vangen aan om 17.00 uur. Deelname kost f 190, exclusief BTW.
Nadere informatie verschaft Alfred Knorr Events, tel. 0515-425.461.

Reageer op dit artikel