nieuws

Voorkeurspositie

Archief

Anderhalf jaar na haar ‘brandbrief’ over de aanhoudende administratieve chaos bij levensverzekeraars is de NVA het goed zat

De standsorganisatie wil de problemen nu daadwerkelijk aanpakken, onder meer door de introductie van een service level agreement voor georganiseerde assurantiekantoren. Dit opeisen van een voorkeurspositie bij verzekeraars is begrijpelijk, maar niet erg realistisch. Het is begrijpelijk dat de NVA – in een tijd waarin het ledental terugloopt – een meerwaarde wil creëren voor het lidmaatschap, maar het is niet realistisch om te denken dat een commercieel bedrijf als dat van een verzekeraar daaraan wil meewerken. Voor verzekeraars telt niet het lidmaatschap van een tussenpersoenorganisatie, maar alleen de eigen portemonnee. Een niet-georganiseerde tussenpersoon kan een belangrijkere klant zijn voor de verzekeraar dan het eerste de beste assurantiekantoor van de NVA. Driekwart van het intermediair staat op het standpunt, zo bleek vorig jaar uit een onderzoek door Falcon leven, dat verbetering van administratieve processen het beste kan worden bereikt door meer investering in internet. Vooral het digitaliseren van de informatiestroom tussen verzekeraars en tussenpersonen zal zeker bijdragen aan de vereenvoudiging en versnelling van de gegevensuitwisseling, maar of daarmee de kans op fouten substantieel wordt teruggebracht, is de vraag. Het invoeren van alle gegevens, door verzekerde, tussenpersoon of verzekeraar, is en blijft immers mensenwerk. Het is daarom opvallend dat intermediair en verzekeraars elkaar op dit punt de Zwarte Piet toespelen: over en weer worden de administratieve problemen toegeschreven aan foutenfestivals door medewerkers van de ander. Voor dit menselijk falen lijkt veel te zeggen gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de aanhoudend hoge productiecijfers van de laatste jaren. Personeel dat redelijk zeker is van zijn baan én productie die gemakkelijk binnenstroomt, is een combinatie die kan leiden tot een te gemakzuchtige werkbenadering, waardoor de kans op fouten in de administratieve verwerking wordt vergroot. Een oplossing van de administratieve problemen zal moeten worden gezocht in een totaalaanpak, waarvan álle tussenpersonen kunnen profiteren. Dat is mogelijk als verzekeraars afzien van concurrentie op primaire werkprocessen in de verwachting zelf het wiel te kunnen uitvinden, en kiezen voor een uniforme werkwijze. Het voornemen van Achmea, ASR, Delta Lloyd, Generali, Goudse en NN tot standaardiseren en digitaliseren van aanvraagformulieren is daartoe een veelbelovende aanzet. Als andere verzekeraars dit initiatief ook mogen omarmen, wordt in elk geval op dit punt orde op zaken gesteld. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel