nieuws

Voorkeursbehandeling collectieve fondsverzekerden is uit den boze

Archief

Ziekenfondsen die verzekerden een voorkeursbehandeling geven omdat ze werken bij een bedrijf of organisatie waarmee een collectief contract is gesloten, kunnen dan in aanvaring met de Ziekenfondsraad komen.

De Ziekenfondsraad kan een betreffend ziekenfonds straffen met een korting op de financiële middelen, zo blijkt uit het antwoord van minister Borst (volksgezondheid) op vragen van de Tweede-Kamerleden Van Boxtel (D66) en Oudkerk (PvdA).
Er zijn volgens Borst tot op heden geen harde bewijzen van ongelijke behandeling tussen ziekenfondsverzekerden. Wel kwam uit een onderzoek van de Ziekenfondsraad naar voren, dat een derde deel van de collectief verzekerden door de fondsen voordelen voorgespiegeld krijgt waar niet-collectief verzekerden geen gebruik van kunnen maken. Die voordelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: kortere wachttijden en/of bemiddeling in geval van wachtlijsten, een beroep kunnen doen op een zorgmakelaar of adviseur gezondheidszorg, of kunnen beschikken uit een ruimer of voordeliger pakket aan zogenaamde aanvullende verzekeringen.
Wettelijk ongeoorloofd
Het maken van onderscheid tussen (fonds)verzekerden is, op grond van de Ziekenfondswet en de AWBZ, niet toegestaan. Een snellere behandeling van een collectief verzekerde zou er toe kunnen leiden dat andere verzekerden juist langer op zorg moeten wachten. De Ziekenfondsraad noemt dit een ‘ongeoorloofde ontwikkeling’.
Per 1 januari 1994 namen 46.500 fondsverzekerden deel aan een collectief contract, een half procent van het totaal van 9,4 miljoen fondsverzekerden.

Reageer op dit artikel