nieuws

Voorjaarsactie van CDK Bank

Archief

De CDK Bank (Fortis) is een voorjaarsactie ‘Vermogensopbouw’ gestart richting particulieren en intermediair.

De actie behelst extra ondersteuning – mailpakketten, brieven en advertenties – aan het intermediair voor de produkten Klasse Spaarrekening, 5- en 10-jarige deposito’s en Groeivermogen. Bij het openen van rekeningen in de periode 20 mei tot 1 juli kan het intermediair (deel-)staatsloten verdienen. Dit geldt ook voor de Beleggersgiro.
Voor een nieuwe Klasse Spaarrekening krijgt de cliënt – onder bepaalde voorwaarden – ook 1/5de staatslot van de CDK Bank. Andere actie-onderdelen zijn een verhoging van de rentepercentages van deposito’s met 0,25% en 0,5% en de afschaffing van de saldoklassen van de Klasse Spaarrekening. Deze laatste wijziging is structureel.

Reageer op dit artikel