nieuws

Voorgenomen bundeling Avéro Schade wordt extern getoetst

Archief

Bij het Achmea-onderdeel Avéro Schade in Zaandam wachten de tachtig personeelsleden in spanning af op de uitkomsten van een externe toetsing van de plannen van de directie om Avéro Schade in z’n geheel te concentreren in Leeuwarden. De directie wil vóór 1 juli de knoop doorhakken.

Achmea stelt dat er geen dwang zal bestaan om te verkassen naar Leeuwarden en dat herplaatsing elders binnen de Achmea-groep een optie is. In Zaandam blijven Avéro Zorg (110 werknemers) en Avéro Bank (zestig werknemers) gevestigd. De voorgenomen toetreding van de Noordhollandse zorgverzekeraar PWZ (Purmerend) tot Achmea wordt als een extra impuls voor Avéro Zorg beschouwd.
In verband met de nagestreefde efficiency, heeft onlangs een partiële portefeuille-overdracht van Avéro Schade naar Avéro Zorg plaatsgevonden. Het ging daarbij om de collectieve ziekteverzuim-, WAO- en ongevallenverzekeringen.
Directie-secretaris Arné van de Boom van Avéro Schade zegt dat in eerste instantie één afdeling, Particulieren Maatwerk, zou worden overgeplaatst naar Leeuwarden. Het gaat hierbij om 22 mensen (15 arbeidsplaatsen). Volgens bestuurder Bert Benthem van de Dienstenbond CNV heeft de aankondiging van deze verhuizing ertoe geleid dat de meeste betrokkenen al een andere baan hebben gezocht en gevonden. “Er zijn er nog maar vijf die nog niets anders hebben.” Inmiddels is, om rust in de gelederen te brengen, de overgang van deze afdeling naar Leeuwarden stopgezet in afwachting van de beslissing wat er met schadebedrijf in z’n totaliteit gaat gebeuren.
Bijeenkomst
Twee weken geleden werden door de gezamenlijke vakbonden personeelsbijeenkomsten gehouden bij Avéro in Zaandam, waarvoor de directie welwillend gelegenheid gaf. Die bijeenkomsten werden in totaal door ruim 150 medewerkers bezocht.
Benthem: “De directie heeft ons steeds voorgehouden, dat er in Zaandam een kwalitatief hoogwaardige vestiging zal blijven bestaan”. Mede als gevolg van de berichtgeving over onrust onder de Zaanse Avéro-werknemers in de landelijke pers, kwam er veel gewicht te hangen aan de (periodieke) informele bijeenkomst die vorige week maandag werd gehouden tussen directie en de ondernemingsraad. Daar waren ook vakbondsbestuurders bij aanwezig. Volgens Benthem is “de ruis die er op de lijn tussen directie en OR zat, nu verdwenen”. Men wacht nu af op de uitkomsten van het toetsende onderzoek door een extern bureau. Als er op termijn mensen zouden moeten verhuizen naar Leeuwarden, kan gebruik worden gemaakt van het bestaande Mobiliteitsplan van Achmea. “De directie van Avéro heeft zich bereid verklaard eventueel aanvullende afspraken te willen maken”, aldus Benthem.

Reageer op dit artikel