nieuws

Voorbode

Archief

De ruzie tussen verzekeraars en intermediair over kostentransparantie geeft perfect de urgentie aan van snelle volledige openheid over de kosten van beleggingspolissen. De commissie die onder leiding van Job de Ruiter aanbevelingen gaat doen over dit thema, zal tot weinig andere conclusies kunnen komen. Maar zou het begrip van de consument daadwerkelijk toenemen door een opsomming van alle met een beleggingspolis gemoeide kosten?

Die transparantie moet er echter wel komen. Als de ontwikkelingen in de Engelse markt een voorbode zijn van wat er in ons land staat te gebeuren, zoals vaker het geval is geweest, kunnen de levensverzekeraars maar beter voortmaken met het scherpstellen van het kostenplaatje voor de consument. Al was het maar om toekomstige claims zo veel mogelijk te beperken.
De afgelopen jaren is in het Verenigd Koninkrijk een nog steeds groeiende stroom van schadeclaims op gang gekomen, ingediend door houders van een beleggingshypotheek. Zij voelen zich verkeerd voorgelicht over de risico’s en opbrengsten en in veel gevallen vinden zij toezichthouder FSA aan hun zijde. Vandaag de dag worden beleggingshypotheken aan de overkant van de Noordzee vrijwel niet meer gesloten; verzekeraars hebben al voor meer dan anderhalf miljard euro aan schadevergoeding moeten uitkeren. Intussen achten de grote levensverzekeraars in ons land voorzieningen voor claims van misleide klanten niet nodig. “Het zal de branche niet raken”, verkondigt Aegon. Wat kan een maatschappij in deze situatie ook anders zeggen?
Een blik in het recente verleden volstaat echter om te weten dat het anders zal gaan. De problemen rond aandelenleaseproducten behoeven geen nadere toelichting meer en vorig jaar nog trok Aegon meer dan tweehonderd miljoen uit voor het ‘repareren’ van te hoge overlijdensrisicopremies in spaarkasproducten, waaronder Koersplan. Vijf jaar eerder dacht de maatschappij ontevreden klanten nog van zich af te kunnen schudden met een schikking van vijftig miljoen.
Met een wetsvoorstel voor het fiscaal begunstigen van banksparen én het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek in zicht, gaat de toekomst voor beleggingsverzekeringen en -hypotheken er steeds somberder uitzien. Over enkele jaren zou de ‘vergeten’ annuïteitenhypotheek weer een populair product kunnen zijn. In het Verenigd Koninkrijk heeft de FSA zijn pijlen inmiddels gericht op de woonlasten-aov. Net als bij beleggingsverzekeringen heeft ook onze Ombudsman Verzekeringen kritiek geuit op deze producten. Misschien moeten aanbieders van woonlastenpolissen hun producten alvast maar pro-actief verbeteren voordat een nieuwe ‘woekerpolisaffaire’ losbarst.
Rob van de Laar
Reageren? Mail naar rvdlaar@kluwer.nl.

Reageer op dit artikel